Basit Karaciğer Kisti

Basit Karaciğer Kisti

Karaciğerdeki içi sıvıyla dolu keseciklerdir. Sık rastlanır (toplum genelinde %5) ve oluşum nedeni kesin olarak bilinmez. Bazılarının doğumsal, bazılarının ise geçirilmiş travma veya enfeksiyöz hastalıkların kalıntısı olduğu düşünülür.

Bir veya birkaç karaciğer kistinin varlığı, karaciğer fonksiyonlarında herhangi bir bozulmaya neden olmaz. Nadiren büyük boyutlara ulaşarak sağ kaburga altında ağrı hissine yol açabilir. Şikayete yol açan kistlerde iğne ile boşaltma veya cerrahi ile tedavi gündeme gelebilir.

Kist sayısı çok fazla ise veya kist içinde ( basit kistten farklı olarak) katı kısımlar veya parçacıklar görülürse ileri tetkik her zaman gereklidir. Basit kistler, % 95 vakada herhangi bir şikayete neden olmazlar ve tedavi gerektirmezler. Bu durumda yılda bir kez ultrason ile takip yeterlidir.