Check Up yaptırmak istiyor fakat bir türlü fırsat bulamıyor musunuz?

Ya da Check Up sizin için rutin bir uygulama fakat daha fazla analiz mi istiyorsunuz.

Kapsamı geniş, yaşınıza ve cinsiyetinize uygun check up paketlerimizden biri mutlaka sizin için.

Detaylı bilgi ve randevu için bizi arayabilirsiniz.

0216 347 74 73

PAKET İÇERİĞİ: Tam Kan Sayımı (Hemogram) * – Açlık Kan şekeri* – Üre * – Kreatinin* – Ürik Asit * – Total Protein* ? Albumin * – Sodyum * – Potasyum* – Kalsiyum* – Total Kolesterol* – HDL-Kolesterol * – LDL-Kolesterol * – VLDL-Kolesterol * – Trigliserit * – ALT (SGPT)* – AST (SGOT) * – Gama-Glutamil Transferaz* – TSH* – HIV ½+p24 antijeni – HsCRP* – Sedimentasyon* – Tam İdrar Tetkiki* – Gaitada Gizli Kan* – EKG* – Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )* – Tüm Batın Ultrasonografis – Akciğer Grafisi* – Klinik Yorum
Tam Kan Sayımı (Hemogram)* – Açlık Kan şekeri* – Üre * – Kreatinin * – Ürik Asit * – Total Protein * – Albumin * – Total Kolesterol* – HDL-Kolesterol * – LDL-Kolesterol* – VLDL-Kolesterol * – Trigliserit * – ALT (SGPT) * – AST (SGOT) * – Gama-Glutamil Transferaz* – TSH* – HIV ½+p24 antijeni – Anti- HCV* – HBs Ag* – Anti-HBs* – ASO* – HsCRP* – RF* – Sedimentasyon *- Tam İdrar Tetkiki* – Gaitada Gizli Kan* – Hücresel Metabolizma Analizi (CRS) – EKG* – Tüm Batın Ultrasonografisi – Akciğer Grafisi* – Klinik Yorum
Tam Kan Sayımı (Hemogram)*Açlık Kan şekeri*Üre*Kreatinin *Ürik Asit *Total Protein *Albumin *Sodyum *Potasyum *Kalsiyum*Total Kolesterol*HDL-Kolesterol *LDL-Kolesterol*VLDL-Kolesterol*Trigliserit *ALT (SGPT) *AST (SGOT) *Gama-Glutamil Transferaz*TSH*Homosistein*IV ½+p24 antijeniAnti- HCV*HBs Ag*Anti-HBs*HsCRP*RF*Sedimentasyon*Tam İdrar Tetkiki*Gaitada Gizli Kan*Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*EKG*Mamografi*Meme Ultrasonografisi*Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Kemik Dansitometri)*Tüm Batın Ultrasonografisi*Akciğer Grafisi*Klinik Yorum
Tam Kan Sayımı (Hemogram)* Açlık Kan şekeri*Üre*Kreatinin * Ürik Asit *Total Protein *Albumin *Sodyum *Potasyum *Kalsiyum*Fosfor*Total Kolesterol*HDL-Kolesterol *LDL-Kolesterol*VLDL-Kolesterol*Trigliserit *ALT (SGPT) *AST (SGOT) *Gama-Glutamil Transferaz*TSH*Homosistein*B12 Vit.*HIV ½+p24 antijeniAnti- HCV*HBs Ag*Anti-HBs*hsCRP*RF*Sedimentasyon*CEA (Karsinoembriyonik Antijen) *AFP (Alfa-Fetoprotein)*CA-15*CA-125*E2 (Estradiol)* Progesteron* Prolaktin* Tam İdrar Tetkiki* Gaitada Gizli Kan* Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*EKG*Mamografi*Meme Ultrasonografisi*Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Kemik Dansitometri)*Tüm Batın Ultrasonografisi*Akciğer Grafisi* Klinik Yorum
PAKET İÇERİĞİ: Tam Kan Sayımı (Hemogram)* Açlık Kan şekeri* Üre *Kreatinin *Ürik Asit *Total Protein *Albumin *Total Kolesterol*HDL-Kolesterol *LDL-Kolesterol*VLDL-Kolesterol*Trigliserit *ALT (SGPT) *AST (SGOT) *Gama-Glutamil Transferaz*TSH*HIV ½+p24 antijeniAnti- HCV*HBs Ag*Anti-HBs*ASO*HsCRP*RF*Sedimentasyon*Tam İdrar Tetkiki*Gaitada Gizli Kan*Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*EKG*Tüm Batın Ultrasonografisi*Akciğer Grafisi*Klinik Yorum
Tam Kan Sayımı (Hemogram) * Açlık Kan şekeri* Üre * Kreatinin * Ürik Asit * Total Protein * Albumin * Sodyum * Potasyum* Kalsiyum * Fosfor* Total Kolesterol * HDL-Kolesterol * LDL-Kolesterol * VLDL-Kolesterol * Trigliserit * ALT (SGPT) * AST (SGOT) * Gama-Glutamil Transferaz* TSH* PSA* Homosistein* B12 Vit.* HIV ½+p24 antijeni * Anti- HCV* HBs Ag* Anti-HBs* HsCRP* RF* Sedimentasyon * Tam İdrar Tetkiki* Gaitada Gizli Kan* Hücresel Metabolizma Analizi (CRS)* EKG* Tüm Batın Ultrasonografisi* Akciğer Grafisi* Klinik Yorum
Tam Kan Sayımı (Hemogram) *Açlık Kan şekeri * Üre * Kreatinin * Ürik Asit * Total Protein * Albumin * Sodyum * Potasyum * Klorür* Kalsiyum* Fosfor* Magnezyum* Total Kolesterol* HDL-Kolesterol * LDL-Kolesterol * VLDL-Kolesterol* Trigliserit * ALT (SGPT) * AST (SGOT) * ALP* Total Bilirubin * Direkt Bilirubin * Gama-Glutamil Transferaz * TSH * PSA (Erkekte) * Free PSA * Homosistein * B12 Vit.* HIV ½+p24 antijeni * Anti- HCV * HBs Ag* Anti-HBs * HsCRP* RF* CEA (Karsinoembriyonik Antijen) * AFP (Alfa-Fetoprotein) * CA 19-9 * Sedimentasyon * Tam İdrar Tetkiki * Gaitada Gizli Kan* Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )* EKG* Tüm Batın Ultrasonografisi * Akciğer Grafisi* Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram) * Açlık Kan şekeri* Üre * Kreatinin * Ürik Asit * Total Protein * Albumin * Sodyum * Potasyum * Klorür* Total Kolesterol * HDL-Kolesterol * LDL-Kolesterol * VLDL-Kolesterol * Trigliserit * ALT (SGPT)* AST (SGOT) * Gama-Glutamil Transferaz * TSH* Homosistein* Lipoprotein a *
hsCRP* Sedimentasyon * Tam İdrar Tetkiki * Gaitada Gizli Kan* Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*
EKG * Tüm Batın Ultrasonografisi* Akciğer Grafisi * Klinik Yorum

Tam kan sayımı (Hemogram) * Periferik yayma* Açlık Kan şekeri* Üre* Kreatinin * Ürik Asit* Total protein *
Albumin* Total kolesterol* HDL kolesterol * LDL kolesterol * Trigliserid* ALT* AST* Gamma GT * Alkalen Fosfataz* Kreatin kinaz (CPK) * Kalsiyum * TSH* ASO* CRP * RF* HBsAg * Anti-HBs* Anti-HCV * Sedimentasyon * Tam İdrar Tetkiki* Gaitada Gizli Kan * Dışkıda Parazit Yumurtası* Hücresel Metabolizma Analizi (CRS) * EKG* Tüm Batın Ultrasonografisi* Akciğer Grafisi* Klinik Yorum

HIV ½+p24 antijeni – HBs Ag* – Anti-HCV* – HPV yüksek riskli tip tayini PCR – Chlamydia trachomatis IgM – Gonokok Antikoru* – TPHA