iuuq_NV_00xxx_SL_lvmblcvsvocphb_AP__SL_jogp0jnbhft0bmmfskj_NK_uftumfsj_SL_kqhBirçok bilimsel çalışmaya göre anamnez ve laboratuvar testlerinin birlikte değerlendirilmesi alerjik hastalıklarda en yüksek tanısal değere sahiptir.

Alerjik Enflamasyon Parametreleri:

Eozinofil Sayısı

-Kronik alerjik enflamasyonda kanda, solunum yolları mukozasında ve bronşiyallavaj sıvısında artmıştır.

Eozinofil Katyonik Protein (ECP)

  • Kronik alerjik enflamasyonda eosinofil aktivasyonu sonucu eozinofil granüllerinden bazı proteinler salınır: ECP, Eozinofil
  • ECP sitotoksik aktiviteye sahip olduğu için doku hasarına neden olur.
  • Serum ECP seviyesi, alerjik hastalıklarda oluşan enflamatuar reaksiyonun şiddetini gösterir.
  • Ciddi alerjik hastalıkların seyrinin ve tedavinin takip edilmesinde kullanılır.

Alerjik Duyarlılık Parametreleri:

Total IgE

Genel alerji tanısında % 60 duyarlılık ve özgüllükle yaygın olarak tarama amaçlı kullanılmaktadır. Total IgE ölçümünün oldukça yararlı olabileceği klinik kullanımlar şunlardır:

  • Yeni doğanlarda alerji eğilimini tahmin etmek.
  • Alerjen yükünü” tahmin etmek: daha yüksek total IgE daha geniş alenen çeşidi ve hastanın bunlara daha duyarlı olma durumları söz konusudur.
  • Diğer deri ve serum testlerini, hikaye ve klinik bulguları desteklemek.

 

Son yıllarda serum alerji testlerinin gelişmesiyle önceleri alerji tanısında klasik “termometre” görevini gören total IgE testi, alerji taraması için kullanılan daha spesifik serum testlerine yerini bırakmaktadır.

Alerjen Spesifik IgE

  1. Alerjen Spesifik IgE Karışım Tarama Testleri

-Sık rastlanılan alerjenlerin gruplandırılması ile oluşturulmuşlardır.
-Potansiyel alerjen listesini daraltmak için kullanılırlar.
-Az miktarda alınan venöz kan yeterlidir.
-Sonuçlar negatif veya pozitif olarak rapor edilir.
-Pozitif sonuç durumunda karışım içinde bulunan her bir spesifik alenen araştırılmalıdır, negatif sonuç ise sadece bu karışım içinde bulunan spesifik alerjenlere karşı reaksiyon olmadığını gösterir.

  1. Alerjen Spesifik IgE Testleri

-Alerjik reaksiyona neden olan muhtemel spesifik alerjen tespit edilir;
-Çok geniş alerjen grubunu kapsarlar.
-Az miktarda alınan venöz kan yeterlidir.
-Hormonal değişimlerden etkilenmezler.
-Genel olarak semptomların varlığı veya şiddeti ile serum spesifik IgE seviyelerinin, total IgE seviyelerine göre özellikle ani tip alerjik reaksiyonlarda daha iyi korelasyon gösterdikleri saptanmıştır.

  1. Alerjen Spesifik IgE Ölçüm Metodları

-Alerjen spesifik IgE, farklı işaretleyiciler kullanılarak (enzim, radyoaktivite, floresan veya lüminesan), immünometrik yöntem ile tespit edilir.

Alerji uyarı testleri

Uyarı testleri alerjik hastalıkların tanısında altın standardı oluştururlar.

-Nazal provokasyon testi.
-Çift kör, plasebo kontrollü gıda uyarı testi.
-Diğer provokasyon testleri (haşere zehiri, lateks, v.s.).