FoodTest Web Sayfası İçin Tıklayınız: www.foodtest.com.tr

BESİN İNTOLERANS TESTİ

Bağışıklık sistemi; uzun süre gereksiz yere tetiklendiği takdirde, vücudu hastalıklardan koruyacağı yerde, sağlığımız için bir tehdit unsuru haline gelir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin bağışıklık sistemi üzerine bilinen olumlu etkilerinin yanı sıra, ciddi yan etkileri de bulunmaktadır, food Test  sizlere açıklerken Bu yan etkileri iki grupta toplamak mümkündür:Besin alerjisi ve besin intoleransı.

Food Test Besin allerjisi ile besin intoleransını birbirine karıştırmamak gerekir. Besin allerjisi, besini alır almaz alerjik belirtilerle ortaya çıkar ve reaksiyondan IgE antikorları sorumludur. Gecikmeli besin allerjisi olarak da bilinen besin intoleransı ise, belirli bir besinin tam olarak sindirilememesi ile daha uzun sürede ortaya çıkar ve olaydan  IgG antikorları sorumludur. Gıdanın alınmasından şikayetin oluşmasına kadar saatler hatta günler  geçmesi, alınan gıda ile şikayetin ilişkilendirilmesini son derece zor hale getirir.

Günümüzde çeşitli hastalıklar, gıdalara karşı gecikmiş duyarlılıkla bağlantılı olarak değerlendirilmekte ve bu amaçla çeşitli klinik araştırmalar yapılmaktadır.Besin intoleransı testinin önerildiği klinik olguların bazıları;Kronik mide – barsak hastalıkları,Sindirim problemleri(kabızlık, ishal,gaz ve şişkinlik)Kronik Yorgunluk Sendromu, Migren, Nörodermatit ve Psöriazis gibi cilt hastalıkları, Eklem rahatsızlıkları, Romatizmal hastalıklar, Tip II diyabet, Fibromiyalji,Astım,Çocuklarda dikkat dağınıklığı sendromu ve Obezite’dir.

Food Test Besin İntoleransı, 200’den fazla besin maddesine karşı oluşabilecek intolerans çok az miktarda kan örneği alınarak kısa süre içinde tespit edilebilmektedir. Besin maddelerine özgü IgG antikorlarının belirlenmesi sonrasında, sonuçlara göre hazırlanacak diyet programının tatbik edilmesi hastanın şikayetlerinin, kronik hale dönüşmesine engel olmaktadır.

FoodTest Web Sayfası İçin Tıklayınız: www.foodtest.com.tr