fibrometerheader

 

fibrometerlogo

NEDİR?

Fibrometer non-invaziv kan testi olup, karaciğer durumunu değerlendirmede, tanı ve tıbbi takipte karaciğer biyopsisi yerine kullanılan bir testtir. FibroMeter parametreleri doğrusal bir skalada değerlendirilmektedir (0-1 arası). Yeni sistemi, sınıflandırmaya göre Metavir skoruna denktir.

balon2

balon3

balon1

fibrometerlogo

ÇEŞİTLERİ:

Karaciğer hastalıklarının etiyolojilerine göre üç ayrı FibroMeter testi mevcuttur.

fibrometer-virus

Kronik viral hepatit için hepatik fibrozisin nicel değerlendirilmesi.

fibrometer-nafld

Yağlı karaciğer hastalığında hepatik fibrozisin nicel değerlendirilmesi.

fibrometer-ald

Alkolik karaciğer hastalığında hepatik fibrozisin nicel değerlendirilmesi.

fibrometerlogo

ARAÇLARI:

CirrhoMeter: F3/4 hastaları için yeni algoritma

InflaMeter: Nekroinflamatuvar aktivite değerlendirilmesi

Expert Systems: Tıbbi yorumun yapılmasına yardımcı uzman sistem

FibroMeter Virus, Fibrometer Nafld, Fibrometer Ald, testleri karaciğerdeki fibrozis yüzdelerini değerlendirerek sonuç vermektedir.

3 ADIMDA FIBROMETER:

> Doktor Fibrometer istem formunu doldurur.

> Hasta, istem formu ile birlikte kan alımı & analizi için Hipokrat Laboratuvarları’na gelir.

> İlgili parametreler çalışılarak matematiksel algoritma ile elde edilen FibroMeter sonuç raporu istem yapan doktora elektronik ortamda iletilir.

Kullanılan Biyolojik Parametreler:

fibrometer-virusAlfa 2 Makroglobulin, ALT, AST, GGT, Trombosit, Üre, Protrombin zamanı

fibrometer-nafldALT, AST, Ferritin, Glukoz(Açlık), Trombosit, Protrombin zamanı

fibrometer-aldAlfa 2 Makroglobulin, Trombosit, Protrombin zamanı

Hangi Durumlarda Fibrometer Testi Uygulanmaz?

• Çocuklar

• Akut Hepatit

• Böbrek Hastalıkları

• Antiviral, Antifibrotik, Hipoglisemik tedavi gören hastalar.

• Hamileler

• Kan nakli yapılmış kişiler Testin sonuçlandırılması kronik karaciğer rahatsızlıkları tanı parametrelerine uyarlıdır.