Sysmex XN2000

Rutin Kan Sayımı Daha Fazlası

Sysmex XT2000iSysmex’in ürettiği XN-2000 kan sayım cihazı, kapladığı alan ve kullandığı numune hacminin minimize edilmesiyle kendi sınıfının en kompakt cihazlarından birisi konumundadır. 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırması yapanXN-2000 ile DIFF kanalında, nötrofillerin, lenfositlerin, monositlerin, bazofillerin ve eozinofillerin kantitatif ve yüzde olarak raporlanması dışında, grafik olarak da görmek mümkündür. 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırmasının ötesinde olgunlaşmamış granülositler (IG) ve retikülositlerin hemoglobin içerikleri (RET-He) hakkında da çok değerli analitik verilere ulaşılmasını sağlar. Sysmex’in tüm X-Sınıfı cihazlarında kullanılan “Fluorescence Flow Cytometry” (FFC) teknolojisi ile gelen yüksek kalite analitik sonuçlar sonuç güvenirliğini ve kesinliğini artırır.

Fluorescence Flow Cytometry (FFC) teknolojisi ile her bir hücre net olarak tanımlanır

– İleriye saçılan sinyaller hücrenin büyüklüğü ile ilgili veriyi sağlar ve hücrelerin ayrıştırılması ile ilgili ilk bilgi elde edilir
– Yana saçılan sinyaller hücrenin iç yapısını tanımlar. Hücreler, çekirdek ve sitoplazma özelliklerine göre ayrıştırılır.
– Numunedeki nükleik asit içeren partiküller floresan boya ile boyanır ve bu şekilde RNA/DNA içeriği hakkında net bilgi sağlanmış olur.

Faydalar:

– Sysmex’in X-Sınıfı cihazlarında kullanılan FFC teknolojisi ile anormal numunelerde bile sağlanan yüksek analitik sonuçlar
– Sysmex’e özgü analiz sistemi ACAS (Adaptive Cluster Analysis System) ile hücrelerin net ve kesin olarak sınıflandırılması
– Yüksek patolojik numunelerde bile hassas lökosit ayrıştırması
– STAT fonksiyonu ile acil numunelerin hemen işleme alınması
– Minimum bakım ile her zaman kullanıma hazır sistem
– Pro-aktif kontrol mekanizması seçenekleri (SNCS: Sysmex Network Communication System ve günlük kalite kontrol için IQAS ONLINE
– Raporlanabilir kantitatif olgunlaşmamış granülosit (IG) hücre bilgisi
– Retikülositlerin olgunlaşma evrelerinin ayrı ayrı tanımlanmasıyla (IRF) eritropoietik aktvitelerin izlenebilmesi
– Mikro eritrosit veya büyük trombositlerin dahi ayrıştırılmasıyla elde edilen güvenilir trombosit sayımları
– Tüm numunelerin rastgele seçimli çalışılabilmesi
– Trombositlerin optik yöntemle ölçülmesiyle (PLT-O parametresi), mikro eritrosit ve büyük trombosit enterferansının elimine edilerek, doğru trombosit sayımının elde edilmesi

Ürün Özellikleri:

– Numune Hızı: Saatte 80 numune
– Teknoloji: Fluorescence Flow Cytometry: WBC DIFF, IG; DC Sheath Akışı Metodu: RBC, HCT, PLT; Siyanidsiz SLS Metodu: HGB
– Aspirasyon Hacmi: 150 µL (sampler mod), 85 µL (manuel açık mod), 40 µL (kapiler mod)
– Hafıza: 10,000 sonuç (grafikler dahil); 5,000 hasta bilgisi
– Ana bilgisayar bağlantısı
– Boyutlar (ana ünite): Genişlik x Derinlik x Boy (cm) / Ağırlık (kg.): 53 x 63 x 72 / 59

Parametreler:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), IG (#,%), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, RET (#,%), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-O

Opsiyonel Parametreler:

IG, RET-He