koagülasyon

 

 

 

 

 

 

❑ Parsiyel Protrombin zamanı (aPTT)

❑ Protrombin zamanı (PT)

❑ D-dimer

❑ Fibrinojen

❑ Kanama zamanı

❑ Pıhtılaşma zamanı

❑ Diğer: