Cobas 6000

Mit, 3. MSÿr 2004 13:58:54 Uhr Mit, 3. MSÿr 2004 13:58:54 UhrNasıl ki, her hasta kendine özgü tedaviye ihtiyaç duyarsa her laboratuvarda benzersiz ve tektir. Laboratuvarın dikkat çekicek düzeyde yüksek standartlarda ve etkin çalışabilmesi  terzi misali çözümleri gerektirir.

Cobas® 6000 analizör serisi cobas® modular platform ailesinin bir üyesidir. Orta ve orta –büyük kapasitedeki laboratuvarlarda Klinik Kimya ve İmmunokimya testlerinin tek bir platformdan tek bir serum/plazma tüpünden çalışılmasını sağlar. Sunduğu 7 farklı konfigürasyon ile laboratuvarın bugünkü ihtiyaçlarına göre konfigüre edilir fakat gelecekteki ihtiyaçlara göre de büyüme kapasitesine sahiptir.

Avantajlar:

Verimlilik ve kullanım kolaylığı

  • Tek platform da 180 den fazla parametre
  • Kullanıma hazır sıvı reaktifler

Güvenlik

  • Temas olmadan ultrasonik karıştırma, tek kullanımlık pipet uçları, pıhtı tespiti ve sıvı seviye tespiti

Esneklik

  • Tek platform 7 farklı konfigürasyon

Gerçek ACİL

  •  9 dakikalık ACİL uygulamaların rutine entegrasyonu (cobas e 601 modül)

cobas e-services

  • Otomatik güncelleme fonksiyonuyla en güncel uygulama, reaktif, kalibratör ve kontrol bilgi ve değerlerine online erişim.

 

• Anemi, kemik belirtleçleri, tümör belirteçleri, hormonlar, kardiak ve enfeksiyon parametrelerinden oluşan 80′ne yakın immunokimya parametre menüsü
• ECL Teknolojisi
• 170 test / saat hız
• HsTrop T, CK-MB, NT-ProBNP, Myoglobin, PTH ve hCG için 9 dak.lık testler.
• Sistem üzerinde 25 parametre
• Bulaşma olasılığını elimine eden tek kullanımlık pipet uçları
• Pıhtı ve sıvı seviye tespiti
 Özellikler:

 

1.) Cobas 6000 Sistemi, aşağıdaki bölümlerden oluşur:- Kontrol Ünitesi: Ergonomik masa üzerinde Windows XP tabanlı, Pentium IV işletim sistemli, DVD-RAM, 17’ TFT dokunmatik renkli ekran, klavye ve yazıcı- Ana Modül: Numune yükleme, boşaltma, acil girişi, numune diski (numune, acilnumune, rerun, kalibrasyon, kalite kontrol), back up numune yükleme bölgelerini bulunduran ve numune transferinin koordine edildiği birim

– Analitik Modüller: Klinik Kimya Modülü (ISE ünitesinin entegre edildiği fotometrik ölçüm ünitesi), Immunokimya Modülü (ECL teknoloji ölçüm ünitesi)

2.) Cobas 6000 Sistemi; numunenin yerleştirilmesinden hasta sonuçlarının alınmasına kadar olan tüm işlemleri kullanıcının müdahalesini gerektirmeden otomatik olarak yapar.

3.) Cobas 6000 Sisteminde; klinik kimya ve immunoloji modülü uyum içerisinde çalışır, çalışılması istenen ISE, klinik kimya, immunoloji parametreleri, belirlenen hasta için aynı anda sisteme programlanır. Tüm bu parametreler tek bir numune kabından ve tek bir platform üzerinden çalışır. Sistemde tek bir yazılım vardır ve klinik kimya, immunoloji sonuçları tek bir rapor şeklinde alınır.

4.) Cobas 6000 Sisteminin hızı klinik kimya ve immunoloji 600 + 170 olmak üzere 770 test/saat dir. Bu hız ISE ile birlikte 1170 test/saat’e ulaşır.

5.) Cobas 6000 Sisteminde core ünitesinin akıllı numune yönetimi yazılımı ile Klinik kimya ve Immunokimya sonuçlarının optimum sürede çıkması sağlanır. Yazılım, modüller arası numune koordinasyonunu sağlayarak sonuçları hızlı bir şekilde çıkarabilecek özelliğe sahiptir.

6.) Cobas 6000 Sistemindeki cobas Link yazılımı aracığı ile tüm aplikasyonlara, kit prospektüslerine, kalibratör ve kontroller ile ilgili her türlü bilgiye elektronik ortamda ulaşılır. Bu bilgiler sürekli olarak güncellenir.

7.) Cobas 6000 Sisteminin Immunokimya modülü, ECL (Electro Chemi Luminescence) teknolojisini kullanır. ECL teknolojisinde solid faz olarak streptavidin kaplı mikropartiküller, işaretleme için Ruthenium Chelate Complex, Substrat olarak TPA(TriPropilAmin) kullanılır.

8.) Cobas 6000 Sisteminde elektrolit analizleri (Na, K, Cl) klinik kimya modülü üzerindeki ISE ünitesinde gerçekleşir. ISE ünitesinde sıvı membranlı,“flow through” elektrodlar kullanılarak indirekt potensiyometri yöntemi ile ölçüm yapılır. ISE modülü saatte 200 numunenin elektrolit analizi gerçekleştirir.

9.) Cobas 6000 Sistemi ISE ünitesi, yedek solusyon koyabilme özelliği, minimum tübing kullanımı, gün sonu otomatik koşullanma, güne başlarken otomatik prime özellikleri ile çalışma performansını arttırarak kesintisiz bir çalışma imkanı sağlar.

10.) Cobas 6000 Sisteminde çok özel ve gerçek bir STAT (Acil) numune çalışma özelliği vardır. ‘’Core’’ ünitesinde bulunan ‘’rack rotor’’ bölümünde acil için sürekli boş tutulan rack pozisyonu mevcuttur. Dışarıdan acil numune girişi yapıldığında, acil numune diğer rackları veya numuneleri beklemeden direk olarak en geç 1 dakikanın altında bir süre içerisinde pipetlemeye alınır. STAT (Acil) çalışmalar primer veya sekonder tüpten, barkodlu veya barkodsuz olarak yapılabilir ve acil çalışma bittikten sonra rutin çalışmasına kaldığı yerden devam eder.

11.) Cobas 6000 Sisteminde numunelerin sisteme transferi 5-pozisyonlu tüplük (rack) ile gerçekleşir. Ana birim üzerinde bulunan numune yükleme (input) bölgesinden bir seferde 1 yükleme tepsisi ile toplam 150 numune (30 rack) yüklenebilir. Sistemin numune disk bölümü (rack rotor) aynı anda 100 numune/20 rack alabilir. Böylece sistem üzerinde toplam numune sayısı aynı anda 250 numuneye ulaşır.

12.) Cobas 6000 Sisteminde basınç sensörlü pıhtı tespit sistemi (Clot detection) vardır. Pipetleme esnasında numunede herhangi bir pıhtı tespit edildiğinde sistem pıhtı alarmı verir ve otomatik olarak basınçlı yıkama ile pıhtıyı sistemden uzaklaştırır. Sistemden otomatik olarak uzaklaştırılamayan pıhtı durumunda ise prob otomatik olarak sistem üzerindeki deterjan ile yıkatılarak pıhtının uzaklaştırılması sağlanır.

13.) Cobas 6000 Sisteminde daha homojen bir karıştırma sağlayan ‘’ultra sonic mixing’’ karıştırma sistemi vardır. Her numune ve reaktif pipetleme işleminden sonra ultra sonic karıştırma mekanizması devreye girer.

14.) Cobas 6000 Sistemi çalışır durumda iken sistemi durdurmadan istenildiği zaman reaktif rotoruna yeni reaktif yüklemek mümkündür. Sistem çalışırken de istenildiği zaman herhangi bir reaktif kasetini sistemden çıkartmak mümkündür. Klinik kimya ve immunoloji modülleri üzerinde bulundurulabilecek yedek reaktif (Stand by reaktif)ler için öncü kalibrasyon yapılabilir ve kontrol okutulabilir. Sistem çalışırken yüklenen reaktifler içinde kalibrasyon yapılabilir kontrol okutulabilir.

15.) Cobas 6000 Sisteminde otomatik tekrar (rerun) ve otomatik repeat özelliği vardır, teknik limitin üzerindeki sonuçlar için sistem otomatik dilusyon yapar. Gerektiğinde de kullanıcı istediği dilusyon oranını sistemden manuel olarak seçebilir. ‘’Repeat limit’’ özelliği kullanılmak istenildiği taktirde laboratuvara özgü bu limitler sisteme tanımlanır ve bu limiti geçen örnek sonuçlarında kullanıcı uyarılır ve aynı serum miktarı ile otomatik tekrar çalışma yapılır. Otomatik rerun ve repeat test özelliği test bazlı olarakta seçilebilir. Bir başka deyimle sadece istenen parametrelere otomatik rerun çalışılabilir.

16.) Cobas 6000 Sisteminin klinik kimya modülünde ikterik, lipemik ve hemolitik serumlardan dolayı absorbans ölçümlerinde meydana gelebilecek hataları uyarıcı Serum Index programı vardır. Index değerleri her parametre için ayrı ayrı tanımlanır ve alınan rapor sonuçlarında kullanıcıyı uyarır.

17.) Cobas 6000 Sisteminin klinik kimya modülü reaktif bölümü 60 farklı reaktif kasetini alacak kapasiteye sahiptir. Reaktif kasetleri likit, kullanıma hazırdır, kapaklar otomatik olarak sistem tarafından delinir. Reaktiflere ait tüm bilgiler test adedi, raf ömrü, stabilitesi otomatik olarak reaktif üzerindeki barkoddan okunur. Reaktif kasetlerinin buharlaşmayı önleyen özel diazynı sayesinde uzun onboard stabiliteye sahipdir. İmmunoloji modülünde bir adet toplam 25 pozisyonlu reaktif rotor diski vardır. Sistemde reaktif kapakları otomatik olarak açılıp kapanır. İmmunoloji sisteminde reaktif paketleri 100 yada 200 testliktir ve gerektiğinde her iki modüle de aynı test için yedek reaktif konulabilir.

18.) Cobas 6000 Sisteminin klinik kimya modülünde reaktif rotorunda 5-15 °C’lik soğutma sağlayan bir buzdolabı vardır. İmmunoloji modülü reaktif rotor diski 20 ± 3oC ısı kontollüdür.

19.) Cobas 6000 Sisteminin klinik kimya modülünde kullanılan reaktif hacmi 5 -180 µl arasındadır. Analizlerde her reaktif için 4 test’e kadar kullanma olanağı vardır. Reaktifler otomatik olarak tanınır ve sisteme otomatik olarak yerleştirilir.

20.) Cobas 6000 Sistem reaktifleri orijinal ambalajında ve sistem ile aynı markadır.

21.) Cobas 6000 Sistemine klinik kimya ve immunoloji için 100 farklı kalibrator önceden programlanabilir. Sistem 180 kalibrasyon eğrisi bilgisini hafızasında tutar ve fotometrik testler için Lineer, non-lineer multi-points, 2-point ve K-faktor metodları ile kalibrasyon yapar. Klinik kimya ve Immunokimya modüllerinde bulunan yedek reaktif şişeleri içinde önceden kalibrasyon yapılabilir. Klinik kimya modülünde farklı numune tipleri için 2 farklı K faktörü tanımlanabilir. İmmunoloji testleri için bir defa kalibrasyon yapıldıktan sonra kalibrasyon eğrisi hafızada saklı olduğundan uzun süre tekrar kalibrasyona gerek kalmaz.

22.) Cobas 6000 Sistemine 100 farklı kontrol programlanabilir. Sistemde real-time QC, Individual QC, cumulative QC kalite kontrol programları vardır. Sistemde bulunan yedek reaktiflere de kalibrasyondan sonra otomatik kontrol okutulabilir. Ayrıca sistem de isteğe bağlı Auto QC özelliği ile istenilen zaman aralığında otomatik kontrol çalışılması mümkündür.

23.) Cobas 6000 Sistemin de klinik kimya ve immunoloji analizleri 37 °C’de uygulanır.

24.) Cobas 6000 Sistemin klinik kimya modülü reaksiyon tepsilerinde 160 adet semi-disposable reaksiyon küveti vardır. Küvetler, 37  0.1 C’lik su banyosunda bulunur, küvetler her reaksiyondan sonra asit/ alkali temizleme solusyonu ile en az 2 defa ve su ile en az 3 defa yıkanır ve kurutulur. Cihaz okuma yapmadan önce küvetlerin temizliğini optik olarak kontrol eder ve kirlilik varsa kullanıcı bilgisayar ekranından uyarır. İmmunoloji modülü üzerine her biri 84 pipet ucu ve 84 reaksiyon kabı içeren sekiz magazin (toplam 672 pipet ucu ve 672 reaksiyon kabı) yerleştirilir.

25.) Cobas 6000 Sisteminde tüm yıkama işlemleri cihazla birlikte monte edilen deionize su sistemi ile gerçekleştirilir.

26.) Cobas 6000 Sisteminde klinik kimya ve immunoloji toplam 140’ın üzerindeki metod’tan,
• Substratlar- Albumin, Ammonia, Bicarbonate, Direk Bilirubin, Total Bilirubin, Calcium, Cholesterol, HDL-Chol, LDL-Chol, Creatinine enz. , Creatinine Jaffe, Fructosamine*, Glucose, Iron, Lactate, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Total Protein U/CSF, Triglycerides, UIBC,UreA/BUN, Uric Acid
• Enzimler- ACP-T, ACP-P, ALP, ALT/GPT, Total Amylase, Pancreatic Amylase, AST/GOT, Cholinesterase, CK, CK-MB, GGT, GLDH*, HBDH, LDH, Lipase
• Proteinler- α1-Acid Glycoprotein, α1-Antitrypsin, α1-Microglobuline*, β2-Microglobuline*, Albumin (immuno.), APO A1,APO B, ASLO, ATIII*, C3c,C4, Ceruloplasmin, CRP, CRP High Sensivity, Haptoglobin, HbA1c (Hemolizat ve tam kan), IgA, IgG, IgM, Kappa Light Chains*, Lambda Light Chains*, Lipoprotein (a)*, Myoglobin, Prealbumin, RF, Transferrin
• İlaç analizleri-Acetaminophen, Amikacin, Carbamazepine, Cyclosporine, Digitoxin, Digoxin, Gentamicin, Lidocaine*, Lithium*, MPA*, NAPA*, Phenobarbital, Phenytoin, Procainamide*, Quinidine*, Salicylate, Theophylline, Tobramycin*, Valproic acid, Vancomycin*.
• Bağımlılık yapan ilaçlar % CDT, Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepines, Cannabinoids, Cocain Metabolite, Ethanol, Methadone, Methaqualone*, Opiates, Phencyclidine, Propoxyphene
• Elektrolitler – Sodyum, Potasyom, Klor
• Tiroid Hormonlarında: TSH, T3, T4,FT3, FT4, T-Uptake, Anti-TG, Anti-TPO, TG
• Kardiolojide: CK-MB, Troponin-T, Digoxin, Myoglobin, Digitoxin, pro-BNP
• Tümör Markerlarda: AFP, CEA, PSA, CA 125, fPSA, Ferritin,Cyfra 21-1, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, NSE, S100
• Hormonlarda: HCG, -hCG , Prolactin, LH, FSH, Oestradiol, Testosteron, Progesteron, Cortisol, İnsülin, DHEA-S, ACTH, C-PEP,SHBG
• Kemik Panelinde: PTH, N-Mid Osteocalcin, -Crosslaps, P1NP, 25-(OH)2 Vit D*
• Hepatit: HbsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, Hbe Ag, Anti-Hbe, Anti-HAV IgM, Anti HAV, Anti-HCV*, HIV combi
• Anemi Paneli: Ferritin, Vit B 12, Folat, RBC Folat
• Allerji: IgE parametreleri randomaccess yöntemi ile yapmalıdır.
• Torch Paneli: Toxo IgG, Toxo IgM
*eklenecek olan parametreler
parametreleri çoktan seçmeli olarak yapılır.

26.) Cobas 6000 Sisteminde klinik kimya ve immunokimya toplam 191 farklı parametre programlanabilir.

27.) Cobas 6000 Sisteminde analiz süresince de cihazın durdurulmasına gerek kalmadan hasta programlanmasına ve yüklenmesine devam edilebilir.

28.) Cobas 6000 Sisteminde klinik kimya parametreleri için serum, idrar, BOS, hemolizat ve HbA1c için tam kan numuneleri çalışılır ve bu numuneler başka hiçbir ön işlem gerektirmeden sisteme rastgele yüklenebilir. İmmunoloji parametreleri için serum veya plazmada çalışabilir ayrıca Cortisol parametresi için idrarda da çalışılabilir.

29.) Cobas 6000 Sistemi santrifüj tüplerindeki ve serumları ayrılmamış numuneleri gode veya tüp üzeri gode ile de çalışmaya uygundur. Sistemde genel olarak kullanılan (Code 128,Codabar (NW 7), Interleaved 2 of 5 ve Code 39) barkod tiplerini tanıyan numune barkod okuyucu bulunur.

30.) Cobas 6000 Sistemi klinik kimya modülünde normal gider dışında konsantre atıklar ayrı bir bidonda toplanır. İmmunoloji modülünde sıvı atıklar için merkezi atık çıkışı vardır. 2 adet katı atık kabı vardır ve bu kaplara sürekli ulaşılabilirlik mümkündür. Katı atık kapları ortalama 672 pipet ucu (tip) ve reaksiyon kabı (cup) kapasitesine sahiptir. Cihaz bu konteynerlerin doluluk oranlarını kendi ölçer ve ekranda gösterir.

31.) Cobas 6000 Sisteminin klinik kimya modülünde testlere göre programlanabilen ve otomatik olarak devreye giren 12 adet filtre (340, 376, 415, 450, 480, 505, 456, 570, 600, 660, 700, 800 nm) ile monokromatik ve bikromatik okuma yapılır.Işık kaynağı olarak Tungsten halojen lamba kullanılır.Işık yolu uzunluğu 5.6 mm, linearite 2,5 abs’a kadardır. Sistem Monokromatik ve bikromatik ölçüm yapar.

32.) Cobas 6000 Sisteminde fotometrik testler için numune hacmi 1-35 µl , ISE modülü için ise numune hacmi 9.7 µl dir. İmmunolojik testler için numune hacmi 10-50 l dir.

33.) Cobas 6000 Sisteminde fotometrik ve ISE testler için bir numune probu vardır. Ayrıca ISE reaktiflerinin pipetlenmesi için ayrı bir prob vardır. Her iki probda da kabın içerisindeki sıvıya eriştiği zaman duran bir Sıvı Seviye Sensoru vardır. İmmunoloji modülünde bir adet numune probu ve bir adet de reaktif probu bulunur. Numune probu kontaminasyonu önlemek için her yeni pipetleme öncesinde kullandığı pipet ucunu (tip) değiştirir ve her aspirasyon arasında pipet ucu yıkar. Sistemde bulunan 2 adet sipper probu inkübe edilen reaksiyon karışımlarını 2 adet ölçüm ünitesine pipetler. Ayrıca substrat ve yıkama solüsyonunun da ölçüm ünitesine gönderilmesi bu problar sayesinde gerçekleşir. Sipper probları üzerinde sıvı seviyesini kontrol eden bir sensör vardır.

34.) Cobas 6000 Sisteminin İmmunoloji modülü ProCell, substratı (TPA) içerir. CleanCell ise fotometreyi ve ölçüm ünitesini yıkamakta kullanılan özel yıkama solüsyonunu içerir. ProCell ve CleanCell iki set halinde (2L’lik kaplar) cihaz üzerinde yaklaşık 28 oC’de bulunur. Bir set boşaldığında cihaz otomatik olarak ikinci seti kullanmaya başlar.

35.) Cobas 6000 Sisteminin İmmunoloji modülü üzerinde iki adet şırınga mevcutdur. Numune ve reaktiflerin pipetlenmesi, aspirasyon, substrat ve yıkama solüsyonunun ölçüm ünitesine transferi işlemleri bu iki şırınga ile gerçekleşir. Sistemde ölçümler ölçüm hücresi içindeki PMT ( Photo Multiplier Tube ) tarafından 28 oC de gerçekleştirilir.

36.) Cobas 6000 Sisteminin İmmunoloji modülünde microparticle mixer birimi vardır. Bu birim, mikropartiküllerin aspirasyondan önce homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayan bir mixerden oluşur.

37.) Cobas 6000 Sistemin İmmunoloji modülü test için ölçüme hazır olduğunda, reaksiyon kapları (Assay Cup) Gripper tarafından 54 pozisyonlu inkübatör üzerine taşınır ve burada sipper probu reaksiyon karışımını bu kaplara aspire eder. Daha sonra 37 derece sabit ısıda reaksiyon karışımı inkübe edilebilir.

38.) Cobas 6000 Sisteminde yazıcıdan alınan sonuçlar direkt olarak hastaya verilebileceği gibi kullanıcı tarafından da arzu edildiği şekilde rapor formatı programlanabilir.

39.) Cobas 6000 Sistemi hafızasında klinik kimya ve immunokimya 10.000 adet rutin/acil hasta sonucunu (parametre sayısına bağlı kalmaksızın) saklama özelliğine sahipdir.

40.) Cobas 6000 Sistemi, 24 saat çalışabilecek kapasiteye sahipdir. Uzun reaktif stabilitesi, geniş ölçüm aralıkları, kısa inkübasyon süreleri, geçerli sonuçlar, (OverNight) gece boyunca çalışabilme, hızlı acil sonuç, tam otomatik (Walk Away) çalışabilme ve hata olasılığının minimize edilmiş olması gibi üstün özellikleri vardır.

41.) Cobas 6000 Sistemi, veri alışverişi için; ana bilgisayar ünitesine, RS-232 arabirimi kullanılarak, çift yönlü, on-line komünikasyonu ile bağlanabilir. Sistem gerektiği takdirde modem ile teknik merkeze (yurtiçi/yurtdışı) bağlanabilir.

42.) Cobas 6000 Sisteminde sistemle ilgili tüm işlem ve mesajlar, program verileri, tüm ekrandan izlenebilir ve gerektiğinde printer çıkışı alınabilir.

43.) Cobas 6000 Sistemi, arızalar ile kullanıcıdan ileri gelen hataları sesli ve yazılı olarak uyarır.

44.) Cobas 6000 Sistemi, 15-32 C’lik ortamda, % 45-85 nem 240  %10 V AC, 110 V AC, 50/60  0.5 Hz şehir cereyanı ile çalışabilir