Türkak Akredite Laboratuvar Olmanın Gururu

AKREDİTE SÜRECİMİZ…

“Şubat 2011 yılında başladı Akredite yolculuğumuz, teknik ve sağlık ekibinin yetkinliklerinin değerlendirme ve eksiklerinin tamamlanması ile başladığımız Akredite Laboratuvar operasyonumuzda iş disiplini, kaliteli hizmet anlayışı en önemlisi de insan sağlığına verilen değer ile ekibimizin motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çalışarak, hep birlikte uzun ve başarılı bir yol aldık. ISO 15189 standart maddeleri tüm ekibimizi içine alarak laboratuvarımızı hızla sarıp sarmaladı, Meraklı, ilgili ve başarılı olma isteği içinde hiç tükenmeyen kadromuz bu süreçte kelimenin tam anlamı ile gece- gündüz çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Türkak tarafından yetkilendirilmiş denetmenlerin laboratuvarımızı ziyaret edecekleri gün geldiğinde ekibimizin ve bizlerin heyecanları üst düzey olduğu denetmenlerin de gözlerinden kaçmadı.

Tüm gözler denetmenlerin ağızlarından çıkacak olan sonucu merakla beklerken “Başardık!…”

Bundan sonra daha uzun ve daha fazla başarı gerektiren bir yol var önümüzde. ISO 15189 sadece standartlara bağlı hizmet anlayışını ifade etmiyor laboratuvarımızda. Bizler için ISO 15189 Akreditasyonu her hasta numunesinin prosedürlere uygun güvenilir sonuçlanması, birlikte çalıştığımız kurumlarımız ve hastalarımızın memnuniyeti, hasta ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması, etik değerlerin uygulanması ve insana verilen saygı, güç birliğinin ve ekip anlayışının önemini içermektedir. “

AKREDİTASYON NEDİR?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

ISO 15189 STANDARDI VE BİZ…

ISO 15189 standardı, ISO 17025 ve ISO 9001:2000 Standartlarının Tıbbi Laboratuvarlar için
düzenlenmesinden meydana gelmiştir. ISO 15189 ‘un temel amacı medikal laboratuvarların
akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

ISO 15189 tıbbi laboratuvarlara özgü yeterlilik ve kalite koşullarını ortaya koymaktadır. Her ülkede bu alanda çalışan tüm profesyonel personelin tümü ya da bir kısmının faaliyetlerine göre uygulanabilen özel koşulların var olduğu kabul edilmektedir.

ISO 15189 standardı, ve bu yüzden tüm hasta ve bu hastaların bakımından sorumlu klinik personelin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu hizmetler isteklerin düzenlenmesi, örnek alma, taşıma, depolama, işlemden geçirme ve klinik örneklerin analizi ile birlikte, buna bağlı olarak doğrulama, sonuçların değerlendirilmesi, raporların hazırlanması ve öneriler ile bunlara ek olarak tıbbi laboratuvar çalışmalarında güvenlik ve etik konularını içermektedir.Bu sebeple Akredite Laboratuvar olmak bir ayrıcalıktır.

Akredite Laboratuvarımız ISO 15189 standartlarının karşılanması amacıyla akreditasyon çalışmalarını tamamlayarak Ekim 2012 tarihi itibari ile akredite kuruluşlar, akredite laboratuvarlar arasında yerini almış bulunmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olan Akredite Laboratuvarımız kaliteli hizmet anlayışını yaptığı kalite çalışmaları ile destekleyerek “her zaman daha iyiye” prensibinden yola çıkarak daha güvenilir hizmet verme kapasitesini her geçen gün arttırmayı hedeflemektedir.