Cobas İntegra 400

Özellikler:1. Cobas Integra 400 Plus Otoanalizör Sistemi Analizör Ünitesi ve Veri İstasyonu (data station) olmak üzere iki ana üniteden oluşan masaüstü bir sistemdir.2. Cobas Integra 400 Plus Otoanalizör Sistemi numunenin yerleştirilmesinden hasta sonuçlarının alınmasına kadar olan tüm işlemleri mikroişlemcisi kontrolunda, kullanıcının müdahelesini gerektirmeden otomatik olarak yapar. Sistem, “Çoktan Rastgele Seçimli” (Random Access) ya da “Numune Seçimli” olarak analiz yapabilir.3. Cobas Integra 400 Plus Otoanalizör Sisteminin hızı kullanılan teste bağlı kalmaksızın 340 test/saattir. ISE ile birlikte bu hız 400 test/saate ulaşır.4. Cobas Integra 400 Plus Otoanalizör Sistemi, reaktif ve numunelerin reaksiyon küvetlerine taşınmasını sağlayan x-y-z eksenli transfer kolu, numunelerin yerleştirildiği numune platformu, reaktif kasetlerin yerleştirildiği kaset platformu, barkod okuyucuları, küvet sistemi, analiz yapılan bölüm ve kullanıcıyı operasyon sırasında yönlendiren mikro işlemci kısımdan oluşur.

5. Cobas Integra 400 Plus Otoanalizör Sistemi 4 ayrı ölçüm teknolojisiyle analizleri gerçekleştirir:

– Absorbans modülü (diode array tüp ve 100W halojen lamba, 340, 378, 409, 480, 512, 520, 544, 552, 583, 629, 651, 659nm olarak 12 adet dalgaboyu ile mono ve bikromatik okuma) (Enzim ve substratlar için)

– Turbidimetrik modül (spesifik proteinler için)

– Iyon Selektif modülü (Na, K, Cl, Li için serum ve plazma direkt, serum ve plazma indirekt ve idrar için 1:6 dilüsyon)

– Flürosan plarizasyon modülü (485 nm – 515 nm dalgaboyunda, 0-500mP ölçüm sınırı) (Tedaviye yönelik ilaç düzey testleri için)

 COBAS INTEGRA 400 tam otomatik, rastgele erişim, örnek ayrık, çoklu analit analizörü.

Bu masa üstü sistemi dört farklı yani teknolojileri emilimini fotometri, floresan polarizasyon immuno assay (FPIA), Immuno-türbidimetri & Potansiyometri kullanır.

Tek bir platformda çalışan çoklu teknolojileri sayesinde, sistem kartı üzerindeki deneyleri 100 çeşidi ile geniş menüsü konaklayabilir.