ilac düzeyleri

 

 

 

 

 

 

❑ Valproik asit

❑ Karbamazepin

❑ Fenobarbital

❑ Salisilat

❑ Lityum

❑ Diğer: