ANTİ İNSÜLİN ANTİKORU

İnsülin kan şekerini kontrol eden en önemli hormondur. Anti insülin antikor laboratuar testi kanda insüline karşı antikor varlığını araştırır.

Kanda insülin antikoru ne için bakılır?

  •  Tip 1 diyabet teşhisinde,
  •  İnsülin kullanan hastalarda insüline karşı alerjik cevap varsa,
  •  İnsülin kullanan hastada insüline rağmen kan şekerini kontrol etmek zor ise bakılır.

Kanda insülin antikoru varlığı ne demektir?

Kanda IgG veya IgM tipi antikor var ise vücut insülin i yabancı olarak kabul edip ona karşı savaşıyor anlamına gelir. Bu durumda insülin işini yapamaz. İnsülin etkisiz olunca kan şekeri artar. Kan şekerini kontrol etmek için daha fazla insüline ihtiyaç olur. Buna insülin direnci denir.

Tip 1 diyabetli hastalarda insülin antikorları vardır.
Uzun süre insülin kullanan hastalarda insülin antikorları insülinin etkisini azaltır, hastalar giderek daha yüksek dozlarda insülinle kan şekerini kontrol etmek zorunda kalırlar. İnsüline karşı giderek artan bir direnç gelişir.
Eğer insüline karşı IgE tipi antikorlar gelişir ise insüline karşı alerji vardır denir. İnsülin alerjik reaksiyona yol açar. Bu durumda cilt reaksiyonları, döküntü ve ciddi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durumda insülin kortizon ve alerji ilaçları ile birlikte kullanılır.