Ne test edilmektedir?

Kanser antijeni 125 (CA-125) testi kandaki CA-125 miktarını ölçmektedir. CA-125 yumurtalık kanseri hücrelerinin hepsinde olmasa bile çoğunun yüzeyinde bulunan bir proteindir. Yumurtalık kanseri olan kadın hastanın kanında anlamlı derecede yüksek düzeylerde  CA-15 mevcut olabilir. Vücuttaki normal dokularda ve başka bazı kanserlerde az miktarda CA-125 üretilmektedir. Adet görme, gebelik, ve  pelvisin  iltihaplı hastalığı gibi çeşitli kanser dışı durumlarda  kan düzeyleri orta derecede yükselmiş olabilir.

Nasıl kullanılır?

CA-125 birincil olarak yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de CA-125 testinden yararlanılmaktadır. Düzeylerin yükseldiği veya düştüğünü gösteren bir dizi CA-125 testi, tek bir teste göre sıklıkla daha kullanışlıdır. Soy geçmişinde yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için  bazen bu test de kullanılmaktadır.

Özgün bir test olmadığından yumurtalık kanseri taraması için bu test kullanılmamaktadır. Normal adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

 

Ne zaman istenir?

Kadın hastada yumurtalık kanseri tedavisine  başlamadan önce, ilerde yapılacak ölçümlerle karşılaştırılacak bir kontrol değer belirlemek üzere  doktor   CA-125 testi isteyebilir. Tedavi sırasında tedaviye yanıtı test etme amacıyla doktor  belli aralıklarla  CA-125 testi ister. Tedavi tamamlandıktan sonra yine belli aralıklarla  CA-125 ölçülebilir. CA-125 düzeyinde artış kanserin nüks ettiğini gösterebilir.

Test sonucu ne anlama gelir?

Tedavi sırasında  CA-125 düzeylerinin düşmesi genellikle kanserin tedaviye yanıt verdiğini gösterir. CA-125 düzeyleri yükselir veya aynı düzeyde kalırsa kanser tedaviye yanıt vermiyor olabilir. Tedavi tamamlandıktan sonra yüksek CA-125 düzeyleri kanserin nüks ettiğini gösterebilir. Yumurtalık kanseri tanısı konan bir kadın hastanın kontrol CA-125 düzeyi normalse,  yumurtalık kanseri CA-125 üretemeyebildiğinden hastalık seyrinin iyi bir belirteci olmadığı gibi bu olguda yumurtalık kanserini takipte yararlı olması mümkün değildir.

Bilmem gereken başka bir şey var mı?

Gebelik, adet dönemi,  endometriyoz ve  pelvisin iltihaplı hastalığı gibi birçok normal veya  iyi huylu klinik durumda CA-125 düzeyleri artabildiğinden toplum genelinde tarama testi olarak kullanışlı ve önerilen bir test değildir.