Karsinoembriyonik Antijen

Ne test edilmektedir?

Karsinoembriyonik antijen (CEA), fetus dokularında bulunan bir proteindir. Bebek doğana kadar kanda saptanabilir düzeylerdedir. Erişkinlerde normalde kanda CEA çok düşük düzeylerdedir. CEA konsantrasyonları yükseldiğinde kanser varlığını gösterebilir. Ancak iyi huylu hastalıklarda da CEA yükselebilir.

Nasıl kullanılır?

CEA, kanserlerin, özellikle kalın bağırsak kanseri hastalarının tedavisinin takibi için kullanılır  Cerrahiden sonra tedaviye yanıtı takipte hastalığın nüks edip etmediğini belirlemede, CEA değerleri yararlı olmaktadır. Ayrıca CEA; rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, mide ve yumurtalık, kanseri gibi başka kanser formlarının da bir tümör belirteci olarak kullanılmaktadır. Kanserlerin tümü CEA üretmemekte ayrıca, pozitif CEA testi her zaman kansere bağlı değildir. Bu nedenle toplum genelinin tarama testleri olarak CEA kullanılmamaktadır.

Ne zaman istenir?

Bulgularınız kanser olasılığını düşündürdüğünde bir CEA testi istenebilir. Belli bazı kanser tiplerine sahip olan hastalarda tedavi öncesi ve sonrasında tedavinin başarısını değerlendirmek için bir CEA ölçümü yapılabilir.

Test sonucu ne anlama gelir?

İlk testte daha küçük ve erken evrede tümörleri olan hastalarda CEA değerleri normal veya hafifçe yükselmiş olabilir. Daha ileri evre veya vücut içine yayılmış tümörleri olan hastaların CEA değerleri daha yüksek olabilir. CEA düzeylerinin tedaviden sonra azalması CEA üreten tümörün tümüyle veya büyük bir bölümünün çıkartıldığı anlamı taşır. Sürekli yükselen CEA düzeyi sıklıkla tümör nüksünün ilk belirtisidir.

Yüksek CEA düzeyleri iltihaplanma, siroz, peptik ülser, ülseratif kolit, rektal polipler, amfizem ve iyi huylu meme hastalığı  gibi kanserle ilişkisi olmayan hastalıkları da gösterebilmektedir.

Kanserlerin tümü CEA üretmediği için hem kanser hem de normal CEA düzeylerine sahip olmak mümkündür.