Dışkı Parazit-FTD

FTD Multipleks PCR – Dışkı Parazit

Parazit beslenmek için başka bir canlıya ihtiyaç duyan organizmadır. Çoğu durumda parazitler konak canlıya besinlerin uzaklaştırılması ya da farklı hastalıklara sebep olması nedeniyle zarar verir. Parazitlerin genellikle tropical hastalık olduğu düşünülür ancak bu büyük bir yanlışlıktır. UK’de nüfusun %10’ununda parazit olduğu tahmin edilmektedir. İnsanların çoğu yıllarca subklinik seviyede parazitik enfeksiyon taşır. Konaktan beslenerek ve konakta çoğalarak hasara neden olur. Kontamine yiyecekler ve su, çiğ ya da uygun pişmemiş et ve balık, fiziksel temas parazitlerin en sık yayılma yoludur.

Bağırsakta yaşayan parazitlerin etkisi saptanan parazit türüne bağlıdır. İki tip temel bağırsak paraziti vardır, helmintler ve protozoa. Helmintlerin tespiti genellikle bağırsakta yumurtaların bulunmasıyla olur. Bu yumurtalar oldukça enfeksiyon riski taşır. Domuz şerit kurdu Taenia solium dışarıda da yaşamını sürdürür ve farklı bir canlı tarafından yenmesi durumunda enfekte etme riski vardır. Kurtlar bağırsakta oldukça uzun yıllar boyu konaktan besin emilimi

yaparak ürerler ki bu durum konak canlının sağlığını olumsuz etkiler.

Protozoa tek hücreli organizmadır. Bu canlılar beslenme, üreme ve hareket için gereken tumorganları combine etmişlerdir ve 15mm uzunluğundadır. Hızlı üremesi ve toksik atıklar oluşturması konak canlının bağırsağına yerleştiğinde ona oldukça zarar verebileceği anlamına gelir. Patojenik olarak bilinen pekcok protozoa vardır. Genel olarak sebep oldukları hastalıklar diyare, kramlar , mide gazı ve abdominal rahatsızlıklardır.

Bağırsak parazitlerinin semptomları

–          Diyare

–          Mide bulantısı ve kusma

–          Gaz ve şişkinlik

–          Dizenteri (kan ve mukus iceren dışkı)

–          Anus ve vulvanın etrafında kızarıklık ve pişik

–          Mide ağrısı

–          Yorgunluk hissi

–          Kilo kaybı

–          Dışkıda kurt ya da kurt parcası bulunması

Yukarıdaki semptomları taşıyorsanız parazitik  enfeksiyon olasılığınız yüksektir.

Multipleks PCRS?

Hipokrat Laboratuvarları moleküler mikrobiyolojide çoklu ve hızlı saptama yontemlerindeki son gelişmelerden biri olan Multipleks PCR tekniğine dayalı bir dizi test panelini hizmetinize sunmaktadır.

Multipleks PCR’ın en onemli avantajı hiç şüphesiz çok kısa süre içerisinde çabuk netice vermesi ve diğer rutin tekniklere oranla daha sensitif ve spesifik olmasıdır. Bu teknik özellikle kültürü güç veya uzun süre alan ya da imkansız olan patojenlerin araştırılmasında çok daha büyük öneme sahiptir.

 Test Edilen Parametreler:

Entamoeba histolytica, Cryptosporidium sp. Ve Giardia sp.

 Numune alımı

Steril kaba alınan gaita örneklerinin muhafazası ve taşınması icin 2-8 o C’lik koşula uyulması gerekmektedir.

 Test sonuçlanma süresi

Sonuçlar 2-3 gün içinde bildirilir.