femgenmenapoz


Güvenilir Hormon Replasman Tedavisi Menapoz Nedir?

Kadınların hormonal dengesi 45 ve 50 yaşlar arasında değişir. Kadınlık hormonları uretimi yavaşlar bir süre sonra da tamamen durarak menstruasyon (aylık dongunun) görülmemesine neden olur. Menapoz adı verilen bu sürecte; kadın metabolizmasında, sinirlilik, aşırı terleme, ruhsal

değişiklikler, deri kuruluğu gibi semptomlarla birlikte, çok aşırı yada çok az değişiklikler görülebilir. Menapoz ayrıca artan kemik erimesi başlangıcına işaret eder ve osteoporoz riski artar.

Bu zamandan itibaren, kardiyovaskuler hastalıklarda oldukca sık oluşmaya başlar.

Hormon Replasman Tedavisi Nedir?

Hormon Replasman Tedavisi menapozdan hemen önceki bir hormon dengesini tekrar kurmaya çalışmaktır. Bu denge hormonları tablet olarak alarak, hormon jellerin aplikasyonu yada iğneler aracılığı ile başarılabilmektedir. Bir hormon replasman tedavisinin amacı, özellikle korkulan osteoporoz gibi birtakım menapoz şikayetlerini önlemektir.

Hormon replasman tedavi riskleri

Hormon replasman tedavisi; vücudun, genç bir kadının hormon düzeylerinde kalmasını sağlayarak doğal yaşlanma sürecine karşı durmaktır. Kişisel genetik yatkınlıklara göre, uygun olmayan dozajlar istenmeyen durumlara yol açabilir. Özellikle ön planda olanlar; artan meme kanserinin yanı sıra, trombozlar veya kardiyovaskuler dolaşım bozukluklarıdır.

 Kişi bu riskleri nasıl tanımlayabilir?

Elbette ki her kadın, hormon replasman tedavisi ile bu gibi istenmeyen durumları yaşamayacaktır.

Çünkü artmış bir rolatif riskin olup olmadığı genetik kodun programlanmış olup olmadığına bağlıdır. Bu genetik kod vücutta hormonların nasıl kullanıldığını belirler. FEMgen ile bu genetik bilginin belirlenmesi ile kişisel riskler tanımlanabilir.

FEMgen Nedir?

Genetik yatkınlıklara bağlı olarak, her kadın hormonları bir şekilde farklı metabolize eder.

Örneğin; bazı kadınlar aynı tedavi etkisini görebilmek için diğerlerinden çok daha yüksek dozlara gereksinim duyarlar. Hatta bazıları hormon replasman tedavisi almadan, alternatif tedavileri tercih etmek durumunda kalabilir. Buna ilişkin bilgiler genlerimizde yatmaktadır.

FEMgen , enformasyon sağlar; örneğin meme kanseri riskini arttıran östrojen metabolizması esnasında oluşan zararlı madde formları gibi.

FEMgen yardımı ile, hastanın hormon replasman tedavisinden mutlak fayda mı göreceği yoksa, bir yan etki riskinin beklenen faydadan daha mı fazla olacağının bilinmesi mümkündür. Böylelikle hormon replasman tedavisi her hastaya spesifik olarak düzenlenir ve riskin faydaya oranı minimize edilebilir.

Hormon Replasman Tedavisi neden komplikasyonlara yol açar?

Vücut alınan hormonları farklı özelliklerde ara ürünlere dönüştürür.Kadın dişilik hormonu,

Ostradiolun alımı ile 3 ana tur oluşturulur:

Birincisi kardiyovaskuler hastalıklar ve kansere karşı korur, ikincisi kemik oluşumunu destekler ve üçüncüsü  kansere neden olan mutajenik formdur. Hangi formun ne kadar oluşacağı kişinin diyetine, yaşam tarzına ve genetik yatkınlığına göre değişir. Amac FEMgen ile genetik yatkınlığın belirlenmesi ve uygun dozların kullanımı ile bu 3 ara ürün arasında en ideal dengeyi kurarak böylelikle yan etki riskinin azaltılmasını sağlamaktır.Ek olarak, bazı kadınlar için artan eğilimli bir tromboz riski söz konusudur. Bu sebeple, hormon replasman tedavisi öncesinde tromboz riskinin doğru bir şekilde belirlenmesi de oldukça önemlidir. Çeşitli koagulasyon testlerinin yanı sıra, bu durumda bir genetik test yapılması da ayrıca faydalı olabilir.

FEMgen Güvenilir Hormon Replasman Tedavisi

FEMgen ostrojenin yıkım sürecindeki en önemli enzim sistemlerini test eder. Bu, Tam detoksifikasyonun yanı sıra vücudun kendi ürettiği ostrojenleri de içerir.Test Edilen polimorfizmler aşağıdaki gibidir:

FEMgen: CYP1A1*2A, CYP1B1*3, CYP17A1(T34C), GSTM1,GSTT1, SULT1A1*2, ER

FEMgen Testini kimler yaptırmalıdır?

Hormon replasman tedavisi olmayı planlayan her kadın yaptırmalıdır.Eğer bir kadının artan osteoporoz riski var ise ve bir hormon replasman tedavisi yapılması planlanıyor ise, FEMgen ile yan etki beklenip beklenmeyeceği yada meme kanseri riski olup olmadığı netleştirilebilir.Testin yardımı ile, hangi tedavinin ve en iyi faydayı sağlayacak hangi dozun uygulanacağına karar verilebilir.

Test nasıl yapılır?

FEMgen tamamen zahmetsizdir.Hasta, laboratuavrda kan yada tükürük örneği verebilir.Böylece, test için en önemli gen fragmanları izole ve karakterize edilir.Analiz aşamasında, herhangi başka bir tanımlama yada başka bir hastalık için tarama yapılmaz.

Test ne gösterir?

FEMgen kişiye özgü spesifik konsultasyon için temel bilgileri sağlar ve doktorun bireysel tedavi bir plan  geliştirmesine olanak tanır.FEMgen yardımı ile,en uygun tedavi formunun seçilebilmesi için hormon replasman tedavisi riski en iyi şekilde tanımlanır. Diyette, uygun fiziksel aktivitede ve mikronutrient alımında kişiye özgü değişiklikler yolu ile, hormon replasman tedavisi de optimize edilebilir.

FEMgen, uygun koruyucu önemler ile etkilenebilecek, genetik riskiniz ile ilgili bilgi sağlar. Bu sebeple sonuçlarınız kaderiniz değildir, ancak bireysel korunma için çok önemlidir.

Hormon Replasman tedavisi ile ilgi diğer genetik testler:

TROMBOgen, tromboz riskini tanımlamak için.OSTEOgen, osteoporoz ile ilgili artan eğilimi belirleyebilmek için.

Diğer profiller:

TROMBOgen

FEMgen

OSTEOgen

FARMAgen

KOAgen

Laktoz İntoleransı