Yeni Nesil Tarama Testi : HARMONY

 

Artık düşük riski olmayan ve %99’dan daha yüksek doğruluk payına sahip NIPT testi ile bebeğinizin genetik probleme sahip olup olmadığını analiz edebiliyoruz.

Harmony Test, sadece koldan alınan bir tüp kan ile gerçekleştirilen, tüm tekil ve tüp bebeklerde uygulanabilen, kolay, doğru ve güvenilir genetik tarama testidir.

Harmony Yeni Nesil Tarama Testi Amerika’nın en üstün kalite standardı olan CLIA Sertifikasına sahip, dünyadaki tek Nipt Testtir.

Yeni nesil tarama testi, down sendromu ve X ve Y kromozomu bozukluklarının (Trizomi 21, 13, 18) 10. gebelik haftasından itibaren saptanması için geliştirilmiş; sadece koldan alınan bir tüp kan ile laboratuvarımızda yaptırabildiğiniz kolay, güvenli ve doğru bir testtir.

Günümüzde; kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını bir arada toplayan kuruluşlar tarafından, bebeğin kromozomal hastalıklar açısından değerlendirilebilmesi için gebe kadınlara prenatal testlerin önerilmesinin gerekliliği ifade edilmektedir. Bununla bağlantılı olarak çoğu kadın gebelik doneminde prenatal tarama ve/veya tanı testleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, prenatal testlerin gebeliğin dogal bir parçası olduğu kabul edilmelidir.

Doktorunuz tarafından prenatal test seçenekleri anlatıldığında hangi testlerin kullanıldığı, bunların niçin yapıldığı, güvenlik aralıkları, avantajları ve dezavantajları açıkca belirtilmelidir.

Down Sendromu gibi kromozomal hastalıklar açısından bebeğin değerlendirilmesi için hemen hemen tüm gebe kadınlara önerilen prenatal testlerin başında tarama testleri olarak bilinen 1. trimester tarama testi, ikili test, üçlü test ve ulrasonografi vb testler gelmektedir. Bunlar cerrahi işlem gerektirmedikleri için anne ve bebek açısından bir risk oluşturmazlar.  Cerrahi işlem gerektiren amniyosentez ve koryonik doku örneklemesi (CVS) ise invaziv prenatal tanı testleri olarak bilinen ikinci grubu oluşturur.

2012 yılı içerisinde; bu iki gruba, Non-invaziv* DNA tabanlı testler olarak adlandırılan yeni bir grup eklenmiştir. Mevcut tarama testlerinden daha güvenilir olan bu testler spesifiklik ve hassasiyet açısından amniyosentez vb invaziv testlere yaklaşmış olsa da henüz tanı amacıyla kullanılacak güvenilirlik oranlarına (%99,9) ulaşmamıştır. Bu nedenle de tarama testi olarak kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte, yakın gelecekte gerekli koşulları sağlayarak tanı amaçlı kullanılacağı düşünülmektedir.

Harmony Yeni Nesil Tarama Testi invazif olmayan prenatal testlerdeki son gelişmeler doğrultusunda geliştirilmiştir. Analitik çalışmalarda belirli fetal trizomi risklerini değerlendirdiği kanıtlanan pratik ve güvenli bir kan testidir.

Harmony testte yanlış pozitif ve yanlış negatif oranları belirgin şekilde daha düşüktür.

Amniyosentez veya koryon villus biyopsisi (CVS) gibi teşhise yönelik testler fetal trizomilerin tespiti açısından doğrudur ancak bu testler invaziftir ve fetüsü kaybetme riski taşır. Amniyosentez sonrası 300’de 1 bebeği kaybetme riski vardır.

Harmony tarama testin en iyi tarafı invaziv olmaması nedeniyle hem bebek hem de anne için tamamen güvenli oluşudur. Harmony testin güvenlik oranı yüksektir bu nedenle gereksiz yere amniyosenteze yönlendirme olasılığınız da düşüktür.