HE4 CA125

Yumurtalık(Over) Kanser ve Kitlelerinde    Erken Tanıda Yeni Bir Test   HE4  CA125

Over kanseri, dünyadaki tüm kadınlarda görülen kanserler arasında 5. sıklıktadır.

Üreme sistemi kanserleri arasında ikinci sıklıkta görülmektedir.

Over kanserinin tanısındaki gecikme kadının yaşam şansını azaltmaktadır.

HE4  CA125 testi ile Erken tanı sayesinde 5 yıllık yaşam şansı, gecikmiş vakalara göre 3 misli artmıştır.

HE4  CA125 Testi Over kanserinde erken kadının yaşam şansını arttırır.

 

HE4 ve CA125‘i birlikte değerlendirmek, Endometrium (Rahim İç Tabakası)  kistlerini ayırt ettirir.

Düzensiz kanamalarda seyreden Endometriosis hastalığının  ayırıcı tanısında CA125 yetersiz kalmaktadır. CA125 ve HE4 birlikte değerlendirildiğinde yumurtalık tümörlerini Endometriosis’ten ayırır.

 

Belirteç Doğruluk ROC-AUC % Duyarlılık %
Rahim kanseri ile Endometriozis kıyaslaması
CA125+He4 94,0 91,3 78,6
CA125 92,8 77,0 64,3
HE4 91,6 91,9 71,9

 

Şimdi odağımız  yumurtalık kanserinin erken evrede gelişmiş tanısıdır;

HE4 testini CA125 testine  ekleyerek artık bunu başarmak mümkün.

HE4 endometrium (Rahim İç Tabakası) ve yumurtalık kanserinde  ciddi oranda yüksektir ancak endometriozis hastalığında yükselmez.

CA125 yumurtalık kanseri ve endometriozis hastalığında yüksektir ancak endometriyal kanserde  yükselmez.

HE4 tek başına ya da CA125 ile tedavisi sürdürülen over kanserinin takibinde kullanılır.

 

 

Hipokrat Laboratuvarları & Görüntüleme