Dünya çapında bir problem, Helicobacter pylori enfeksiyonu:

Dünya nüfusunun ortalama %50si Helicobacter pylori ile enfektedir. Avrupa’da enfeksiyon oranları %35 – 40 arasıdır. Helicobacter pylori enfeksiyonu etkilenen kişiyi fiziksel ve duygusal gerilime sokar. Yüksek ekonomik maliyetler, bakterinin kökünün kurutulması gerekliliğine yol açmaktadır.

• İlaç reçetesine tabi olan, uluslararsı onaylı ilaç ürünü
• Helicobacter pylori (Maastricht III) diyagnozu için altın standart
• Bir enfeksiyonun Helicobacter pylori ile yok edilmesi tretmanından sonra
diyagnoz ve kontrole uygun
• Dünya çapında 34 ülkede tescilli
• Kolay kullanım
• Kitle spektrometrisi veya kızıl ötesi spektroskopisi yoluyla analiz
• Birçok Avrupa ülkesinde sağlık sigortası tarafından ödeme
• Uygun-fiyatlı ve non-invaziv
• Yeni: INFAI test yemeği (Refex®) PPI alan dispepsi hastaları için
• Yeni: CLINIPAC, 50 hasta için – GP, laboratuar ve hastane kullanımı için
• Yeni: 3 -11 yaş arası çocuklar için sadece onaylı özel test

Referanslar:

• Comparison of non-invasive tests to detect Helicobacter pylori infection in children and adolescents: Results of a multicenter European study. (Mégraud, F. et al.: The Journal of Pediatrics 2005, 146(2): 198)
• Randomised trial of endoscopy with testing for Helicobacter pylori compared with non-invasive H. pylori testing alone in the management of dyspepsia (McColl K. et al.; BMJ 2002, 324: 999)
• Utility and acceptability of INFAI 13C-urea breath test (Alberti H.; BMJ 2002, 324: 485)
• Recommendation of 13C-urea breath test after eradication therapy. (Current concepts in the Management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht III-2005 Consensus Report.)
• BSG Dyspepsia Management Guidelines (British Society of Gastroenterology, Guidelines in Gastroenterology (1996) with revisions in 2005)
• NICE Guidance on the use of proton pump inhibitors in the treatment of dyspepsia (National Institute for Clinical Excellence (2000); Technology Appraisal Guidance No. 7)
• SIGN Helicobacter pylori – Eradication Therapy in Dyspeptic Disease (Scottish Intercollegiate Guidelines Network; Guidelines: Helicobacter pylori, No. 7,1996)

TESTİN UYGULANMASI

test-1

00-dakikalık değer t° Örneklemesi

Test uygulanmadan önce, hasta 4-6 saat, bir gece hiç bir şey yememelidir. Test, bazal nefes örneklerinin (t°) toplanmasıyla başlar. Nefes, bir örnek alma tüpü içinde (MS-versiyonu) veya bir nefes poşetinde (IR-versiyonu), bir pipetle hafifçe üflenerek toplanır.

test-2

¹³C-üre (test solüsyonu) Uygulaması

Gastrik boşalmayı geciktirmek için, 200 ml portakal suyu (çocuklar için 100 ml saf portakal suyu) veya 200 ml su içinde sulandırılmış 1g sitrik asit solüsyonu içtikten sonra, test solüsyonu hazırlanır. Ekteki ¹³C-üre (çocuklar için 45 mg veya yetişkinler ve ergenler için 75 mg) 30 ml suda çözünür ve hemen alınır.

test-3

30- dakikalık değer t30 Örneklemesi

Test solüsyonu verildikten 30 dakika sonra, ikinci nefes örnekleri toplanır (t30). Analiz esnasında güvenli ve ayırt edici tanımlama sağlamak için barkotlu etiketler sağlanmıştır. Nefes örnekleri verilen kutu içinde, INFAI veya diğer kalifiye laboratuarlara gönderilmelidir.

ÜRÜNLER

Helicobacter Test INFAI

3-11 yaş çocuklar için

(Kitle Spektrometrisi)

EU/1/97/045/003

Helicobacter Test INFAI

Yetişkinler ve Ergenler için

(Kızılötesi Spektroskopi)

EU/1/97/045/002

Helicobacter Test INFAI

Yetişkinler ve Ergenler için

(Kitle Spektrometrisi)

EU/1/97/045/001

Helicobacter Test INFAI

Clinipac 50

EU/1/97/045/004