HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ

Kişinin hemoglobin yapısını belirlemek amacıyla yapılan teste HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ ismi verilir. Kalıtımsal nedenlerle anormal yapıda hemoglobin proteininin oluştuğu hastalıklarda bu test ile normalden farklı hemoglobin proteininin mevcut olup olmadığı araştırılır, saptanırsa teşhis konmuş olur. Hemoglobin elektroforezi testi en fazla Akdeniz kansızlığı hastalığı taşıyısı olan kişileri saptamak amacıyla kullanılır, sağlıklı görünen Akdeniz kansızlığı hastalığı taşıyıcılarından kan alındığında özellikle alyuvarların çaplarının küçük olduğu görülür, hemogram testinde alyuvarların çapını saptayan MCV değeri normalden düşüktür. Hemogram (tam kan testi) yapıldığında MCV değeri düşük olan kişilere hemoglobin elektroforezi testi istenmesi gerekir, eğer kişi gerçekten taşıyıcı ise hemoglobin A2 ismi verilen hemoglobin türü, normalden yüksek değerde bulunacak ve Akdeniz kansızlığı hastalığı taşıyıcılığı teşhis edilecektir.Erişkin kanında bulunan normal hemoglobinler HbA1, HbA2 ve HbF´i kapsar. Anormal hemoglobinlerin (hemoglobinopatiler)en iyi bilinenleri arasında HbS (orak hücreli anemiden sorumludur) ve HbC (hafif hemolitik anemiyle sonuçlanır) yer almaktadır. 

 

Hemoglobin elektroforezinde en sık rastlanan anomali, HbA2´deki yükselmelerdir ve bunlar talasemiler için özellikle de beta talasemi taşıyıcılığı için diagnostiktir.

 

Test özellikle Beta-Talassemi ve hemoglobinopatilerin tanısında kullanılır. 

 

  • HbF yüksekliğinde homozigot beta talassemi, heterozigot beta talassemi, herediter HbF hastalığı homozigot veya heterozigot formu, orak hücreli anemi
  • HbA2 yüksekliğinde beta talassemi ve megaloblastik anemi
  • HbH yüksekliğinde HbH hastalığı, alfa talassemi taşıyıcılığı, unstabil Hb hastalıkları akla gelir.