Nasıl kullanılır?

Grip mevsimi ise:

  • Grip toplumda yayılmıştır,
  • Sizin semptomlarınızda diğer hastalarda görülen grip semptomlarıyla temel olarak aynıdır,
  • Sekonder komplikasyonlarla ilgili hiçbir kanıt yoktur,

Doktorunuz, influenza testini yapmadan grip olduğunuzu varsayarak tanınızı koyabilir. Size 48 saat içinde antiviral tedavi yapılmadı ise, hemen sizi eve göndererek dinlenmenizi, bol su içmenizi, ve semptomlarınızı geçirmek amacıyla eczanelerde satılan ilaçları kullanmanızı tavsiye edebilir. (Bu genellikle grip testi ve tedavisi yapılmadığı takdirde doktorların başvurduğu işlemdir).

Öyle ise neden grip testi yapılması istenir? Çünkü grip öldürücü olabilir, toplum içinde görüldüğünün bilinmesi doktorunuza bu hastalığın yayılmasının azaltılması konusunda yardımcı olabilir ve erken tanı koyulduğu takdirde de şiddetini azaltacak şekilde tedavi yapılmasına imkân verebilir. (Tabii ki, en iyi tedavi korunmadır-bir grip aşısı yaptırmaktır.) Grip testi, influenza A ve B tanısını koymaya, ve ağır seyredebilecek ve farklı şekilde tedavi edilmeyi gerektirecek diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonları birbirinden ayırmaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Süratli (aynı gün içinde yapılan) grip testleri influenza tanısını koymaya yardımcı olmak amacıyla semptomların görüldüğü ilk 48 saat içinde yapılır ve antiviral tedavilerin kullanılmasına gerek olup olmadığı belirlenir veya salgınları tanımlamaya yardımcı olmak amacıyla ilk hafta içinde istenir. Viral kültürler genellikle grip salgınlarını izlemek amacıyla ve buna neden olan özel bir suşu tanımlamak amacıyla kullanılır (bazen influenza virüsü, grip aşısını daha etkisiz hale getirmeye yeterli olacak derecede mutasyon geçirebilir ve bazen beklenmedik bir grip suşu baskın hale gelebilir). Viral kültürler ayrıca gribe benzer klinik belirtilere neden olan diğer viral enfeksiyonları tanımlamak amacıylada kullanılır. Günümüzde, süratli influenza antijen testi ve influenza’nın fluoresan antikorla tanımlanması yöntemleri, mevsimsel influenzayı kuş influenzasından ayırt edemez (“kuş gribi”). İnfluenza A suşunun kuşlarda ve tavuklarda bulunan antijenik tipi (H5N1) olup olmadığını belirlemek için kültürde çoğaltılan influenza virüsünün bir halk sağlığı laboratuvarına gönderilmesi gerekir.

Ne zaman istenir?

Grip testleri hastada bir solunum enfeksiyonu ve baş ağrısı, ateş, üşütme, kas ağrıları, halsizlik, burun akıntısı, boğaz yanması, ve öksürük gibi semptomlar görüldüğü zaman grip mevsiminde (ekim sonundan itibaren mart ayına kadar) özellikle istenir. İnfluenza toplumda tanımlandığı takdirde, doktor olası bir antiviral tedaviyi ve tanıyı doğrulamak amacıyla grip testi isteyebilir.

İnfluenza toplumda belgelenmediği sürece, doktor bölgedeki influenza varlığını belgelemek ve hastanın güncel hastalığının tanısını koymaya yardımcı olmak amacıyla süratli bir grip testini isteyebilir. Aynı zamanda bir influenza testi ile birlikte, RSV antijen testi gibi diğer viral testleri (solunum yolu sinsitiyal virüsü – sıklıkla genç çocukları ve yaşlıları enfekte eden bir virüs), veya enfeksiyon nedeni belirsiz olduğu takdirde bir strep testi gibi (strep boğaza neden olan bakteri, A grubu streptokoküsü saptamak amacıyla) bakteriyel testleri de isteyebilir.

Çok nadir durumlarda, beklenen grip dönemi dışında da bazı kişiler influenza’ya yakalanabilir. (Bu durum gribin günlük hayatta seyahat edilen bölgenin vatandaşlarını enfekte ettiği dünyanın bu bölgelerine seyahat eden kişilerde görülebilir). Bu koşullarda, doktor daha kesin bir tanı koyabilmek amacıyla bir solunum yolu viral kültürü isteyebilir.

Test sonucu ne anlama gelir?

Grip testiniz pozitif ise, influenza A (veya B) taşıdığınız muhtemel demektir, fakat bu durum doktorunuza semptomlarınızın ne kadar şiddetli olabileceği veya bazı sekonder komplikasyonlara yakalanıp yakalanmayacağınız konusunda bir fikir vermez

Negatif influenza antijen testleri, influenzadan başka şeyler taşıdığınızı ifade edebilir, veya örnekte saptanmaya yetecek düzeyde virüs bulunmadığını gösterir. Bu durum ya kötü bir örnek toplanmasından veya birkaç günden beri gribe yakalanmış olmanıza bağlı olabilir (influenzanın geç evrelerinde daha az virüs görülür). Doktorunuz size en iyi tedaviyi önerebilmek için diğer klinik bulgularla birlikte negatif sonucunuzu değerlendirecektir.

Bilmem gereken başka bir şey var mı?

Tedavi edilsin veya tedavi edilmesin, bir çok influenza enfeksiyonu halsizlik veya öksürük daha uzun süre devam etse bile, 1 ila 2 hafta içinde kaybolacaktır. Ancak birkaç kişide ciddi sekonder komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlar sıklıkla influenza semptomlarının kaybolmaya başladığı durumlarda ortaya çıkar. Gripten dolayı komplikasyonlar görülen kişilerde, ancak çok genç, çok yaşlı, veya immun yetmezliği olan hastalar veya daha önceden bir akciğer hastalığı olan kişilerde bu durum görülür. Pnömoni, sepsis, ve ensefalit gibi komplikasyonlar çok ciddi olabilir ve derhal tıbbi tedavi yapılmasını gerektirebilir.