Kampanyalar Hakında Detaylı Bilgi İçin: 0216 347 74 73 ‘ü arayabilirsiniz.

Devam Eden Diğer Kampanyalar:

1 Açlık Kan Şekeri (Glukoz)
2 İNSÜLİN (Açlık)
3 HOMA – IR İNSÜLİN REZİSTANSI
4 HbA1C ( GLİKOLİZE HEMOGLOBİN)
5 HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI)
6 İdrar tetkiki (Strip ile)
7 BUN, serum (Kan Üre Nitrojeni)
8 KREATİNİN (Serum)
9 Alanin Amino Transferaz (ALT) (SGPT)
10 Aspartat Amino Transferaz (AST, SGOT)
11 KOLESTEROL TOTAL
12 HDL KOLESTEROL
13 LDL KOLESTEROL
14 TRİGLİSERİD
15 TSH ( TİROİT STİMÜLAN HORMON )
16 SEDİMENTASYON (ESR)
17 CRP (NEFOLOMETRİK)
18 VİTAMİN D (25-HİDROKSİ)
19 VİTAMİN B12
20 SODYUM
21 POTASYUM
22 MAGNEZYUM (MG-2)
23 KLOR
24 KALSİYUM
25 Fosfor İnorganik
26 Bilirubin Total
27 Bilirubin Direkt
28 Alkalen Fosfataz (ALP)
29 Gama Glutamil Transpepdidaz (GGT)

PAKET İÇERİĞİ

Tam Kan Sayımı (Hemogram) – Açlık Kan şekeri – Üre – Kreatinin – Ürik Asit – Total Protein – Albumin – Sodyum – Potasyum – Kalsiyum – Total Kolesterol – HDL-Kolesterol LDL-Kolesterol – VLDL-Kolesterol – Trigliserit – ALT (SGPT) – AST (SGOT) – Vitamin B12 – Vitamin D – Gama-Glutamil Transferaz – TSH – Homosistein – IV ½+p24 antijeniAnti- CRP – RF Sedimentasyon – Tam İdrar Tetkiki – Gaitada Gizli Kan – Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )- Klinik Yorum

Randevu ve Detaylı Bilgi İçin: 0216 347 74 73

kemikler

orta-yasli-kadinlar-nasil-kas-yapar_646x340

Tam Kan Sayımı (Hemogram) – Açlık Kan şekeri – Üre – Kreatinin – Ürik Asit – Total Protein – Albumin – Sodyum – Potasyum – Kalsiyum – Fosfor – Total Kolesterol – HDL Kolesterol – LDL Kolesterol – VLDL Kolesterol – Trigliserit – ALT (SGPT) – AST (SGOT) – Gama-Glutamil Transferaz – TSH – PSA – CRP – RF – Sedimentasyon – Tam İdrar Tetkiki – Gaitada Gizli Kan – B12 – D Vitamini- Hücresel Metabolizma Analizi (CRS) – Klinik Yorum