NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği çalışanlarına ve müşterilerine özel Kampanyalı CHECK-UP paketlerimizle tanışın.

10 farklı başlıkta hazırladığımız CHECK-UP panellerimizden biri mutlaka sizin için!

Randevu ve Bilgi Hattı: 0216 347 74 73

Tam Kan Sayımı (Hemogram) *

Açlık Kan şekeri*

Üre *

Kreatinin*

Ürik Asit *

Total Protein*

Albumin *

Sodyum *

Potasyum*

Kalsiyum*

Total Kolesterol*

HDL-Kolesterol *

LDL-Kolesterol *

VLDL-Kolesterol *

Trigliserit *

ALT (SGPT)*

AST (SGOT) *

Gama-Glutamil Transferaz*

TSH*

HIV ½+p24 antijeni

HsCRP*

Sedimentasyon*

Tam İdrar Tetkiki*

Gaitada Gizli Kan*

EKG*

Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*

Tüm Batın Ultrasonografisi

Akciğer Grafisi*

Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram)*

Açlık Kan şekeri*

Üre *

Kreatinin *

Ürik Asit *

Total Protein *

Albumin *

Total Kolesterol*

HDL-Kolesterol *

LDL-Kolesterol*

VLDL-Kolesterol *

Trigliserit *

ALT (SGPT) *

AST (SGOT) *

Gama-Glutamil Transferaz*

TSH*

HIV ½+p24 antijeni

Anti- HCV*

HBs Ag*

Anti-HBs*

ASO*

HsCRP*

RF*

Sedimentasyon *

Tam İdrar Tetkiki*

Gaitada Gizli Kan*

Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )

EKG*

Tüm Batın Ultrasonografisi

Akciğer Grafisi*

Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram)*

Açlık Kan şekeri*

Üre*

Kreatinin *

Ürik Asit *

Total Protein *

Albumin *

Sodyum *

Potasyum *

Kalsiyum*

Total Kolesterol*

HDL-Kolesterol *

LDL-Kolesterol*

VLDL-Kolesterol*

Trigliserit *

ALT (SGPT) *

AST (SGOT) *

Gama-Glutamil Transferaz*

TSH*

Homosistein*

HIV ½+p24 antijeni

Anti- HCV*

HBs Ag*

Anti-HBs*

HsCRP*

RF*

Sedimentasyon*

Tam İdrar Tetkiki*

Gaitada Gizli Kan*

Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*

EKG*

Mamografi*

Meme Ultrasonografisi*

Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Kemik Dansitometri)*

Tüm Batın Ultrasonografisi*

Akciğer Grafisi*

Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram)*

Açlık Kan şekeri*

Üre *

Kreatinin *

Ürik Asit *

Total Protein *

Albumin *

Sodyum *

Potasyum *

Kalsiyum*

Fosfor*

Total Kolesterol*

HDL-Kolesterol *

LDL-Kolesterol*

VLDL-Kolesterol*

Trigliserit *

ALT (SGPT) *

AST (SGOT) *

Gama-Glutamil Transferaz*

TSH*

Homosistein*

B12 Vit.*

HIV ½+p24 antijeni

Anti- HCV*

HBs Ag*

Anti-HBs*

hsCRP*

RF*

Sedimentasyon*

CEA (Karsinoembriyonik Antijen) *

AFP (Alfa-Fetoprotein)*

CA-15*

CA-125*

E2 (Estradiol)*

Progesteron*

Prolaktin*

Tam İdrar Tetkiki*

Gaitada Gizli Kan*

Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*

EKG*

Mamografi*

Meme Ultrasonografisi*

Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Kemik Dansitometri)*

Tüm Batın Ultrasonografisi*

Akciğer Grafisi*

Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram)*

Açlık Kan şekeri*

Üre *

Kreatinin *

Ürik Asit *

Total Protein *

Albumin *

Total Kolesterol*

HDL-Kolesterol *

LDL-Kolesterol*

VLDL-Kolesterol*

Trigliserit *

ALT (SGPT) *

AST (SGOT) *

Gama-Glutamil Transferaz*

TSH*

HIV ½+p24 antijeni

Anti- HCV*

HBs Ag*

Anti-HBs*

ASO*

HsCRP*

RF*

Sedimentasyon*

Tam İdrar Tetkiki*

Gaitada Gizli Kan*

Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*

EKG*

Tüm Batın Ultrasonografisi

Akciğer Grafisi*

Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram) *
Açlık Kan şekeri*
Üre *
Kreatinin *
Ürik Asit *
Total Protein *
Albumin *
Sodyum *
Potasyum*
Kalsiyum*
Fosfor*
Total Kolesterol*
HDL-Kolesterol *
LDL-Kolesterol*
VLDL-Kolesterol *
Trigliserit *
ALT (SGPT) *
AST (SGOT) *
Gama-Glutamil Transferaz*
TSH*
PSA*
Homosistein*
B12 Vit.*
HIV ½+p24 antijeni
Anti- HCV*
HBs Ag*
Anti-HBs*
HsCRP*
RF*
Sedimentasyon *
Tam İdrar Tetkiki*
Gaitada Gizli Kan*
Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*
EKG*
Tüm Batın Ultrasonografisi*
Akciğer Grafisi*
Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram) *
Açlık Kan şekeri*
Üre *
Kreatinin *
Ürik Asit *
Total Protein *
Albumin *
Sodyum *
Potasyum *
Klorür*
Kalsiyum*
Fosfor*
Magnezyum*
Total Kolesterol*
HDL-Kolesterol *
LDL-Kolesterol*
VLDL-Kolesterol*
Trigliserit *
ALT (SGPT) *
AST (SGOT) *
ALP*
Total Bilirubin*
Direkt Bilirubin*
Gama-Glutamil Transferaz *
TSH*
PSA (Erkekte)*
Free PSA*
Homosistein*
B12 Vit.*
HIV ½+p24 antijeni
Anti- HCV*
HBs Ag*
Anti-HBs*
HsCRP*
RF*
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)*
AFP (Alfa-Fetoprotein)*
CA 19-9*
Sedimentasyon*
Tam İdrar Tetkiki*
Gaitada Gizli Kan*
Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*
EKG*
Tüm Batın Ultrasonografisi*
Akciğer Grafisi*
Klinik Yorum

Tam Kan Sayımı (Hemogram) *
Açlık Kan şekeri*
Üre *
Kreatinin *
Ürik Asit *
Total Protein *
Albumin *
Sodyum *
Potasyum *
Klorür*
Total Kolesterol *
HDL-Kolesterol *
LDL-Kolesterol *
VLDL-Kolesterol *
Trigliserit *
ALT (SGPT)*
AST (SGOT) *
Gama-Glutamil Transferaz *
TSH*
Homosistein*
Lipoprotein a *
hsCRP*
Sedimentasyon *
Tam İdrar Tetkiki *
Gaitada Gizli Kan*
Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*
EKG*
Tüm Batın Ultrasonografisi*
Akciğer Grafisi*
Klinik Yorum

Tam kan sayımı ( Hemogram) *
Periferik yayma*
Açlık Kan şekeri*
Üre*
Kreatinin *
Ürik Asit*
Total protein *
Albumin*
Total kolesterol*
HDL kolesterol *
LDL kolesterol*
Trigliserid*
ALT*
AST*
Gamma GT *
Alkalen Fosfataz*
Kreatin kinaz (CPK) *
Kalsiyum*
TSH*
ASO*
CRP *
RF*
HBsAg *
Anti-HBs*
Anti-HCV*
Sedimentasyon *
Tam İdrar Tetkiki*
Gaitada Gizli Kan*
Dışkıda Parazit Yumurtası*
Hücresel Metabolizma Analizi ( CRS )*
EKG*
Tüm Batın Ultrasonografisi*
Akciğer Grafisi*
Klinik Yorum

HIV ½+p24 antijeni
HBs Ag*
Anti-HCV*
HPV yüksek riskli tip tayini PCR
Chlamydia trachomatis IgM
Gonokok Antikoru*
TPHA