Obezite

Obezite, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan multifaktöriyel ve kompleks bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve 1,6 milyar civarında da hafif obez birey bulunmaktadır. Obezitenin tanısında; Beden kitle indeksi (BKİ) total vücut yağını değerlendirmede, Bel-Kalça çevresi ise abdominal yağın değerlendirilmesinde kullanılır. Obezite yol açtığı endokrin ve metabolik sorunlar nedeniyle Polikistik Over, Tip 2 diabet, Dislipidemi, Hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Obezite’de kilo kontrolü fizyolojisi, enerji alımı-harcaması dengesinin sağlanmasıyla ilgilidir. Obezite üzerine yapılan birçok çalışma, dengeli beslenmenin yanında kalsiyum gibi bazı besin öğelerinin kilo kontrolünde etkili olduğunu belirtmiştir.