Osteogen – Osteoporoz

Osteoporozun Erken Tanısı ve Osteoporozdan Korunma

Osteogen – OsteoporozOsteoporozun erken tanısı:

Kemik dansitometresi sadece var olan osteoporoz tanısını koyabilir ki bu noktada oldukça geç kalınmıştır. Osteoporoz yaşlı hastalığı değildir, çocuklukta başlar. Ergenlik ve 30 yaş aralığı dönem kemik gelişimi icin kritik evredir. Bu donemde yetişkin kemik yapısı oluşur ve kemik yoğunluğu yaşamın geri kalanında önemli olan maksimum seviyeye ulaşır. Bu osteoporoz gelişiminde büyük önem taşır. 30 yaşından sonra kemiklerin aşağı yukarı aynı düzeyde emiliminin olduğu düşünülürse daha az osteoporoz şikayeti olur ve daha sonra oluşabilirler. Yaşamın uzadığı düşünülürse bu duruma daha da dikkat edilmelidir.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz terim olarak ilerleyen kemik rezorbsiyonunun yaşla artışı ve buna bağlı olarak kemik kırıkları riskinin artmasıdır. Omurga kemikleri ve uzuvların alt bölümleri daha çok etkilenir. Kemik kaybı uzun süre herhangi bir belirti göstermeden devam ettiğinden kırıkların herhangi bir dış etki olmaksızın oluşması da muhtemeldir. Herhangi bir şey taşımak ya da şiddetli öksürmek bile kırıklara sebep olabilir. Boyun femuru kırığından sonra daha önceden yalnız yaşayan kişilerin %50’si bağımsızlığını kaybetti. Bu hastalar en basit konularda bile, örneğin giyinme, birilerinin

yardımına ihtiyaç duyuyolar. Önemli olan nokta ise uzun süre ağrı cekiyor olmalarıdır.

Osteoporoz nedenleri

Osteoporoz icin birinci neden kemiklerin yaşlanmasıdır. Kemik oluşumu ve erimesi için olan dengenin erime yönüne doğru bozulmasıyla gerçekleşir. Bu süreç pek çok iç ve dış nedenlerden etkilenir. Son bulgulara göre genler önemli ölçüde bu durumda etkilidir. Genler vücudun kemik yoğunluğu gelişiminde ne kadar iyi olduğunu belirleyip hangi çevre koşulların bu duruma daha yardımcı olacağı ile ilgili bilgi veriyor.

Osteoporoz riskinin belirlenmesi

OSTEOgen, genetik testi ile bireysel yatkınlık ya da osteoporoz gelişim riski test edilir. Kemik yapıtaşları, kolojen ve kalsiyumun birleşme yeteneğiyle ilgili bilgi verir.

 Osteoporoz önlenebilir

Osteoporoz engellenemeyen bir kader değildir. Genetik yatkınlığın bilinmesiyle bireylerin korunması mümkündür. Kemik gelişimini sağlayan tedavilerle gençken bunu önleyebilmek ve kemik erimesinin yavaşlamasını sağlamak mümkündür.

Neden genetik test yaptırılmalıdır?

Osteoporoza şans vermek istemeyen herkes, ailesinde osteoporoz hastası olan bireyler genetik test yaptırabilirler. İdeal durum optimum kemik gelişimi sağlamak isteyen ve osteoporozdan korunmayı gerekli gören her genç testi yaptırabilir. Bu durumda kızlar ve erkekler eşit durumda etkilenir. Osteoporoz sadece kadınları etkilemez, erkeklerde de özellikle gençliklerinde kemik gelişimi baskılandıysa, osteoporoz görülebilir.

Osteoporoz ne kadar yaygın?

Sadece Almanya’da yılda 7 milyon insan osteoporozdan etkileniyor. Kadın popülasyonunun üçte birinin etkilendiği tahmin ediliyor.

 Osteoporoz erkekleri de aynı şekilde etkiler!

Birincil ve ikincil osteoporozun ayrımı tektir. Birincil osteoporozda kadınlar erkeklerden daha çok etkilenir. İlk şikayetler menopozal aşamada (50-55yaş arası) oluşur. İkincil osteoporozda kadınlar ve erkekler aynı şekilde etkilenirler. 70 yaş civarında oluşur ve kemiklerin normal yaşlanma sürecine bağlanabilir. Günümüzde erkeklerin de kadınlar kadar sık etkilendiği kabul edilmektedir.

 Osteoporoz gelişiminde kimler risk altındadır?

Ailede osteoporozlu bireylerin olması osteoporoz gelişim riskini arttırır. Kalsiyum ve D vitamini yetersizliğinde ya da yeterince güneş alamama osteoporoz gelişimini tetikler.

Diyabet, yüksek tansiyon, kronik enfeksiyonlar, kortizon gibi farklı ilaç tedaviler, egzersiz yapmamak riski arttırır. Sağlıksız yaşam tarzı, içki ve sigara alışkanlığı, fazla miktarda asitli içecekler tüketmek kalsiyum miktarını azalttığından kemik erimesi hızını arttırır.

 Hangi genler test ediliyor?

Osteoporoz geni gibi bir şey yoktur. Kemik oluşumu ve erimesi pek çok etkenin var olduğu oldukça karmaşıl bir yapıdır ki bu nedenle bircok gen rol oynar. OSTEOgen test profili vitamin D reseptorlerini kodlayan genler, östrojen reseptorleri, kollajen ve laktaz oluşumunu sağlayan genleri içerir. Ayrıca enfeksiyonlara karşı artan eğilim genini de inceliyor.

 Homozigot taşıyıcılarda gen polimorfizmi

Vitamin D reseptörü

VDR-BsmI. %18

Kollajen Tipi 1 COL1A1-SP1

G2046T %3

Laktaz LCT T-13910C %20

Ostrojen reseptörü

ER PvuII,

XbaI,

TA-repeat

PX: 28 – 40 %

Interleukin-6 IL-6-G174C %16 -19

Genetik test nasıl ilerliyor?

OSTEOgen tamamen zahmetsizdir. Test kan ya da tukuruk örneğinden çalışılır. Test için önemli olan gen fragmentleri izole edilerek karakterize edilir. Bu çalışmada farklı hastalıklar icin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır.

 Testten sonrasında nasıl bir yol izlenir?

OSTEOgen genetik testi özel konsultasyon için temel oluşturur ve doktora bireysel terapi için yardım sağlar. Beslenmede yapılan kişisel değişiklikler , uygun egzersiz, mikronutrient takviyesi gerektiğinde uygun ilaçların kullanılmasına olanak tanır. Osteoporoz engellenebilir ya da uygun şekilde tedavi edilebilir.