Spesifik IgG

Besine spesifik IgG sonuçlarına göre diyet önerileri

Özet:

Amaç: Besine özel IgG test sonuçlarına dayalı eliminasyon diyetinin kronik medikal hastalıkların tedavisinde etkili, güvenilir ve geçerli bir yardımcı olup olmadığına dair kanıt elde etmek.

Metod: Besine özel IgG kan testi yaptırmış ve çeşitli medikal hastalıkları olan 5.286 kişiye Allergy UK tarafından hazırlanmış bir anket postalandı. Sonuçların alınmasından 3 ay sonra gönderilen anketlerle besin intoleransı testi tarafından belirlenen yiyeceklerin eliminasyonunun etkinliği araştırıldı. Cevapların önyargılı olup olmadığını kontrol etmek için ankete cevap vermeyen başka bir grup hasta ile telefonda görüşme yapıldı. Verilerin analiz ve raporlaması York Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Bulgular: Diyete sıkı bir şekilde uyan hastaların %75.8’I durumlarında belirgin bir düzelme kaydettiler. Tavsiyelere uyarak fayda sağlayan hastaların %68.2’si bu faydayı ilk 3 hafta içinde hissetti. Bir hastalıktan fazla şikayeti olan hastalar daha farkedilir düzelme sağladıklarını ifade ettiler. Üç veya daha fazla hastalığı birarada bulunan ve diyete sıkı şekilde uyan hastların %81.5’i durumlarında farkedilir düzelme sağladıklarını ifade ettiler. Diyetine sıkı şekilde uyan ve fayda gördüğünü ifade eden hastaların %92.3’ü intolerans belirlenen besinlerin tekrar alınmaya başlanması ile semptomların geri döndüğünü farkettiler.

Sonuç: Bu veriler besine-spesifik IgG kan testi sonuçlarına göre eliminasyon diyeti uygulamanın birçok kronik medikal hastalığın tedavisine yardımcı olduğunu kanıtlamaktadır.