TÜBERKÜLOZ – QUANTİFERON TB GOLD

Tıpta tüberküloz(TB) olarak adlandırılan verem hastalığına halk arasında ince hastalık da denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır.

Dünya nüfusunun 1/3’ünün M. tuberculosis ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Yeni enfekte olan bir bireyde tüberküloz hastalığı haftalar veya aylar içerisinde gelişebilir. Fakat yine de çoğu enfekte olmuş kişiler sağlıklı kalabilir ve bulaşıcı olmayan semptomsuz bir durum olan, latent tüberküloz infeksiyonu (LTBI) gelişebilir. Bu kişilerde, tüberküloz hastalığı aylar veya yıllar sonra gelişebilir.

 Tüberküloz Bulaşıcı mıdır?

Hastalığa sebep olan mikrop (Mycobacterium tuberculosis) veremli hastadan sağlam kişiye genellikle hava yolu ile bulaşarak yayılır. Çok daha nadir olarak hasta sığırların süt ve bu sütlerden yapılan süt ürünleri ile de bulaşabilir.

Genel Tüberküloz Belirtileri

–          Halsizlik,

–          İştahsızlık,

–          Kilo kaybı,

–          Hafif ateş,

–          Geceleri terleme

–          Oksuruk

Tüberküloz Teşhisinde Quantiferon TB Gold Testi

Son yıllarda Mycobacterium tuberculosis’e spesifik antijenlere cevap olarak memory T–hucrelerinden salınan γ-INF düzeyini ölçen RD1- IFN bazlı testlerin kullanımına başlanmıştır.

Yapılan çalışmalar, TB tanısı için spesifik ESAT-6, CFP-10 ve TB 7.7 antijenleri bazlı γ-INF testinin değerlendirilmesinde, bu antijenlerin tam kanda TB infeksiyonlarında ve latent TB’ lilerde belirgin olarak arttığı, TB infeksiyonu ile atipik mycobacterial reaksiyon ve BCG aşı reaksiyonu arasındaki ayırımda bunun tanı koymada çok önemli olduğunu göstermiştir.

Çalışma prensibi, sadece M. tuberculosis’ te olup M. bovis ve bircok NTM’de bulunmayan, ESAT–6, CFT–10 ve TB 7.7 antijenlerini kullanarak invitro ortamda memory T hücrelerinden salgılanan γ-INF düzeyinin ELİSA yöntemi ile ölçülmesine dayanır.

 Numune alımı

Quantiferon Testi için özel tüpler kullanılır.Her hasta için içinde jel bulunan gri, kırmızı ve mor kapaklı 3 tüpe 1er mL kan örneği alınır.

 Sonuçlar

Test sonuçları 2-3 gün içinde bildirilir. Pozitif bir QuantiFERON-TB Gold sonucunda, aktif tüberküloz hastalığı için, daha ileri tanısal değerlendirmeler yapılmalıdır

 Tüberküloz Tedavisi ve Prensipleri

Tüberküloz başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Önemli olan tanının erken konması ve uygun ilaçların, yeterli doz ve sürede verilmesidir. Tüberküloz tanısı konduğu zaman o kişinin birlikte yaşadığı ve yakın ilişkisi olan insanlar, yani aile bireyleri ve iş yerindeki arkadaşları mutlaka tüberküloz taramasından geçirilmelidir.

Tüberküloz tedavisinde en önemli iki nokta, tanının en kısa sürede konması ve tanı konan hastaların da çok iyi tedavi edilmeleridir. Çünkü, ancak bu sayede hastalar bulaştırıcı olma özelliklerini kaybedecekler ve enfeksiyon zinciri kırılabilecektir…