mammografi-03-thumb

Mamografi, meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Bu inceleme için en önemli neden, kadınlarda görülen kötü huylu tümörler arasında üst sıralarda yer alan meme kanserinin erken tanı yöntemidir Meme kanseri erken teşhis edilirse, büyük oranda tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle mamografi, meme kanserinin erken tanısında bir tarama testi olarak çok önemlidir.

Mamografiye Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Mamografi için en uygun zaman, adet bitiminden sonraki iki hafta ise de herhangi bir zamanda çekim gerçekleştirilebilmektedir. İncelemede küçük ayrıntılar önemli olduğundan, yanıltıcı etkenleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ter, parfüm, deodorant ve pudra gibi kalıntılar, incelemenin doğru şekilde yorumlanmasını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle muayeneden önce duş alınması ve koltuk altlarında bu maddelerin kullanılmaması gerekmektedir.

Mamografi Nasıl çekilir

Bu işlem için geliştirilmiş özel bir röntgen cihazı ile her iki meme dokusunun incelenmesi sağlanmaktadır. Ayakta dururken ya da otururken, meme, cihazın uygun kısmına yerleştirilmekte ve bu sırada değişik açılardan görüntü alınmaktadır. Genelde her bir meme için iki ayrı düzlemde görüntüleme yeterli olmaktadır. Her bir düzlemde toplam çekim süresi birkaç saniye sürmektedir. İnceleme sırasında uygulanan baskı nedeniyle, memelerde hafif bir ağrı hissedilebilmekte, kısa süre içerisinde ağrı kendiliğinden geçmektedir. Radyoloji doktoru, yoğun meme dokusu varlığında ya da şüpheli bir görünüm saptadıysa ek bir mamografi çekimi ya da ultrasonografi ile değerlendirmeye gerek duyabilmektedir. Mamografide saptanan lezyonların katı ya da sıvı içerikli olup olmadığının belirlenmesinde ultrasonografi kullanılmaktadır. Ayrıca, elle hissedilen kitlesi olan 30 yaş altı kadınlarda, tercih edilmesi gereken inceleme yöntemi ultrasonografidir.

Risk Faktörlerini Nasıl Azaltabilirsiniz

40 ile 49 yaş arasındaysanız. özgeçmiş ve soy geçmişinize bağlı olarak bir ya da iki yılda bir düzenli olarak mamografi çektirmelisiniz. örneğin, daha önce saptanan meme kitlesi varlığında ya da anne, teyze ve kız kardeş gibi yakın akrabalarınızda meme kanseri varsa, her sene mamografi kontrolü gerekmektedir. 50 yaş ve üzerindeyseniz her yıl mamografi çektirmelisiniz. Radyoloji uzmanının gerek gördüğü durumlarda, saptanan kimi lezyonların takibi için 6 ay sonra kontrol mamografi incelemeleri istenebilir. Eski ve yeni filmlerin karşılaştırılması, erken kanser tanısında yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle önceden yapılmış tetkiklerinizi yanınızda getirmeniz oldukça önemlidir.

Unutmayın!

Mamografi, meme kanserine erken tanı konulmasını sağlayabilmektedir. Kadınlarda yaşamları boyunca meme kanseri gelişme riski bulunmaktadır. Tanı konduğunda kanser ne kadar küçükse, tedavi şansı o kadar yüksek olabilmektedir.